This will be shown to users with no Flash or Javascript.
DönemAralık 2012
Akut Üst Gastrointestinal Kanamada Transfüzyon Stratejileri
Etiketlerkanıta dayalı tıp, makale, akut, gastrointestinal sistem, transfüzyon
AmaçBu makale NEJM dergisinde 2013 Ocak sayısında üst GİS kanamalarına transfüzyon yaklaşımını içeren bir çalışmadır. Çalışmada liberal transfüzyon stratejisini sınırlı transfüzyon stratejisi ile etkinlik ve güvenlik açısından karşılaştırılmıştır.
DönemTemmuz 2012
Fıtık Cerrahisi Sonrasında Yama Kullanımına Bağlı Enfeksiyonlara Neden Olan Risk Faktörleri: Kohort Çalışmalarının Meta-analizi
Etiketlerfıtık, karın, makale, kanıta dayalı tıp
AmaçBu makalenin amacı; karın fıtığında yama kullanımına bağlı olarak gelişen enfeksiyonlara neden olan risk faktörlerini analiz etmektir.
DönemAralık 2009
İnguinal Herni Tamirinde Açık Mesh Teknikleri: Randomize Klinik Çalışmaların Meta-Analizi
Etiketlerherni rekürrensi, mesh, açık mesh, meta-analiz, makale, kanıta dayalı tıp, kronik ağrı, randomize çalışma, herni tamiri
AmaçBu rapor cerrahi süresi, işe dönüş zamanı, komplikasyonlar, kronik ağrı ve herni rekürrensi bağlamında inguinal herni tamirinde açık mesh tekniklerini değerlendirmeyi amaçlayan ve yayınlanmış verileri ele alan bir meta-analizdir.
DönemŞubat 2010 (1)
İnsizyonel / Ventral Hernide Laparoskopik Tamire Karşılık Açık Tamir: Meta-analiz
Etiketlerkanıta dayalı tıp, herni tamiri, makale
AmaçBu makalenin amacı meta-analizi bir araç olarak kullanarak cerrahi zamanı, hastanede toplam kalış süresi, perioperatif komplikasyonlar, postoperatif yara ağrısı ve rekürrens oranları bağlamında laparoskopik IVH tamirine karşılık açık IVH tamiri sonuçlarını karşılaştırmaktır.
DönemOcak 2013
Meme kanseri uygulamasında prognostik genomik testlerin kullanılabilirliği: IMPAKT 2012 Çalışma Grubu Konsensüs Bildirisi
Etiketlermeme kanseri, prognostik genomik testler, makale, kanıta dayalı tıp
AmaçMeme kanseri uygulamasında prognostik genomik testlerin kullanılabilirliği: IMPAKT 2012 Çalışma Grubu Konsensüs Bildirisi
DönemŞubat 2010 (2)
Primer ve insizyonal abdominal duvar hernileri klasifikasyonu
Etiketlerherni tamiri, kanıta dayalı tıp, makale
AmaçBu modülün amacı Primer ve insizyonal abdominal duvar hernileri klasifikasyonu hakkında bilgi vermektir.
DönemHaziran 2012
Safra kesesi taşı ve şüpheli koledok taşlarında intraoperatif endoskopik sfinkterotomi ile preoperatif endoskopik sfinkterotominin karşılaştırılması Sistematik inceleme ve Meta-analiz
Etiketlersafra kesesi, koledok taşı, kolesistektomi, randomize çalışma, makale, kanıta dayalı tıp
AmaçBu makelenin amacı; intraoperatif endoskopik sfinkterotomi ile preoperatif endoskopik sfinkterotominin karşılaştırılması, sistemik incelemesi ve meta-analizinin yapılmasıdır
DönemKasım 2012
Stoma Kapatılma Yerinde İnsizyonel Herni İnsidansı Sistematik Derleme ve Meta-analiz
Etiketlermeta-analiz, herni tamiri, kanıta dayalı tıp, makale
AmaçBu makale ile stoma kapatılması sonrasında gelişen herni insidansını ve risk faktörlerinin saptanması hedeflenmiştir.
DönemMayıs 2012
Trokar Yeri Fıtıkları - Sistemik Derleme
Etiketlerfıtık, laparoskopi, derleme, kanıta dayalı tıp, makale
AmaçBu makalenin amacı trokar yeri fıtıkları hakkında bilgi ve örnekleri belirtmektir.