This will be shown to users with no Flash or Javascript.
Elektif Eksploratuvar Laparotomi
Etiketlerlaparoskopi, laparotomi, cerrahisi endikasyon, ağrı, fizyopatoloji, eksplorasyon
AmaçGerek acil, gerekse elektif operasyonlarda yapılan batın içi eksplorasyon her cerrahın karşılaştığı bir durumdur. Bu modülde öncelikle batın içi ile ilgili fizyolojik bilgiler gözden geçirilecek ve ardından eksplorasyon teknikleri hakkında bilgi sunulacaktır.
Kasık Fıtıkları
Etiketlerfıtık, kasık fıtığı, etyopatogenez, fıtık onarımları, inguinal herni, femoral herni
Amaç<p>Kasık fıtıkları, genel cerrahi polikliniklerine başvurular ve genel cerrahi ameliyatları içinde büyük bir paya sahiptir. Genellikle uzmanlık eğitiminin ilk yılında öğrenilmeye başlanın kasık fıtığı onarımları, her cerrahın tüm kariyeri boyunca en çok yapacağı ameliyatlardan biri olacaktır. Anatomisi karmaşık bir bölge olsa da cerrahisi major grubuna girmeyen kasık fıtıkları hakkında güncel bilgiye sahip olmak ve etkinliği güvenilir verilere göre en yüksek teknikleri bilmek hepimiz için önem taşımaktadır.</p> <p>Bu eğitim modülünde genel cerrahi uzmanlık eğitimi alan meslektaşlarımızın kasık fıtıkları konusunda edinmeleri yararlı olacak temel etiyolojik, epidemiyolojik, anatomik ve teknik bilgilere yer verilmiştir. Tüm metinlerin hazırlanmasında kanıta dayalı tıp ilkelerine bağlı kalmaya özen gösterilmiştir. Modül, animasyonlar ve videolarla desteklenerek izleyicinin anatomik ve teknik bilgileri somutlaştırması amaçlanmıştır.</p>
Kolonoskopi Prensipleri ve Uygulamaları
Etiketlerkolonoskopi, sedasyon, kanser, polip
AmaçBu modülde, kolonoskopi prensipleri ve pratik uygulamalarının kolorektal hastalıklardaki yeri anlatılmaktadır.
Laparoskopik Kasık Fıtıkları
Etiketlerlaparoskopi, fıtık, fıtık onarımları, cerrahisi endikasyon, TAPP
AmaçLaparoskopik kasık fıtığı onarım tekniklerinin detaylı bir şekilde ameliyat videoları eşliğinde sunulması ve cerrahların bu konuda bilgilendirilmesi.
Pilonidal Sinüs Hastalığı - 1
Etiketlerfissür, fenol
AmaçBu modülün amacı; Pilonidal Sinüs Hastalığının tanımını yapmak, görülme sıklığını tartışmak, tanı ve tedavi yöntemlerini belirtmektir.
Pilonidal Sinüs Hastalığı - 2
Etiketlerfenol, lay-open
AmaçBu modülün amacı; Pilonidal Sinüs Hastalığının tedavisinde kullanılan yöntemlerin karşılaştırmalı sonuçlarını ifade etmektir.
Vasküler Anastomoz
Etiketleranastomoz, cerrahi teknik, olgu
AmaçBu modülde damar anastomozunda kullanılan araç ve gereçlerin, uç-uca ve uç-yan damar anastomozu tekniğinin ve anastomozlarda paraşüt tekniğinin öğrenilmesi hedeflenmiştir.