This will be shown to users with no Flash or Javascript.
Damar Yaralanmaları Tecrübelerimiz Neler Öğretti?
Etiketlerdamar yaralanmalari
AmaçBu modülde, damar yaralanmalarına yaklaşım (tanı ve tedavi) hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Derin Ven Trombozu Tanı ve Tedavisi
Etiketlerven, tromboz
AmaçBu modülde, venöz tromboemboli insidansı, etyolojisi, tanı ve tadavisi hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Diyabetik Ayak Tedavisi
Etiketlerdiyabetik ayak, nöropati, charcot ayağı
AmaçBu modül ile diyabetik ayak patogenizinde etkli faktörler, hasta eğitimi, risk faktörleri, hasta değerlendirme, sınıflandırma, hastalığın tanı ve tedavisi konusunda bilgi verilmesi amaçlanmıştır.
Varis
Etiketler
AmaçBu modülde kronik venöz yetmezliğin etyolojisi, sınıflaması ve tedavisi konularında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Venöz Tromboemboli
Etiketlerven, posttravmatik, profilaksi, hiperkoagülabilite, heparin, tromboz
AmaçBu modülün amacı Venöz Tromboembolizm'in mortalite ve morbiditeye neden olan Akciğer Embolosi ve Posttrombotik Sendrom'u incelemektir.