This will be shown to users with no Flash or Javascript.
DönemKasım 2009
Akut kolesistitte erken laparoskopik kolesistektomiye karşılık geç laparoskopik kolesistektomi: randomize klinik çalışma meta-analizi
Etiketlerkolesistit, laparoskopik kolesistektomi, randomize çalışma, meta-analiz
AmaçAkut kolesistitli hastalarda erken laparoskopik kolesistektominin rolünü saptamayı amaçladık. Bu konudaki mevcut meta-analizler yarı-randomize çalışmalar ile açık ve laparoskopik yaklaşımların birlikte değerlendirildiği laparoskopik grupların alt küme analizini içermektedir. Ayrıca ameliyat zamanı çalışmalarda farklılık göstermektedir. Bu faktörler sonuçların geçerliliğini etkileyebilir ve bu nedenle yüksek kaliteli çalışmalara ait iyi düzenlenmiş meta-analiz gereklidir. Bu meta-analizde açık prosedürlere dönüş, hastanede kalış süresi, kısa süreli komplikasyonlar ve cerrahiye bağlı morbiditedeki farklılıklar değerlendirilmektedir
DönemMayıs 2010 (2)
Cerrahide Antibiyotik Profilaksisi Genel Olarak Etkin Bir Müdahale midir?
Etiketlermakale, meta-analiz, yara, enfeksiyon, kanıta dayalı tıp
AmaçBu incelemenin ilk amacı her çalışmanın farklı fakat ilişkili senaryolarda aynı müdahale tipiyle çeşitli sonuçlar elde ettiği değişik meta-analizlerden toplanan bilginin faydasını ortaya koymaktır. İkinci amaç, bu şekilde toplanan bilgilerin, yapılan müdahalenin ilgili senaryo tipleri üzerindeki etkisine dair genel hipoteze yönelik veya bu hipoteze karşı kanıtları toplamada nasıl kullanılabileceğini göstermektir.
DönemŞubat 2012
e-Makale: Hiperbarik Oksijen Terapisi: Zor İyileşen Akut Yaralar İçin Çözüm mü? Sistematik İnceleme
Etiketlerakut, yara, travma, kanıta dayalı tıp, makale, sistematik inceleme, akut yara
AmaçAkut yaralar vücudun herhangi bir parçasını saran doku zarfı bütünlüğünün yıkılması ile karakterizedie ve çoğunlukla cerrahi müdahale veya travma sonrasında gelişirler. Bu modülün amacı; zor iyileşen akut yaralar için hiperbarik oksijen terapisinin tedavi olup olmadığını incelemektir.
DönemNisan 2011 (2)
Erişkinlerde Karın Cerrahi Sonrası Postoperatif Adinamik İleusun Sistemik Prokinetik Farmakolojik Tedavisi (İnceleme)
Etiketleranaljezikler, postoperatif, kanıta dayalı tıp, makale, ileus
AmaçBu modülün amacı; peri veya postoperatif epidural anestezi veya analjezi ile birlikte ya da bunlar olmaksızın abdominal cerrahiye alınan hastalarda POI tedavisinde sistematik olarak etki gösteren farklı prokinetik ilaçların faydalarını ve zararlarını değerlendirmektir.
DönemAralık 2011
Laparoskopik Kolesistektomide Profilaktik Antibiyotiğin Rolü Metaanaliz
Etiketlerkanıta dayalı tıp, makale, meta-analiz, antibiyotik, laparoskopi, laparoskopik kolesistektomi
AmaçBu modülün amacı; laparoskopik kolesistektomide profilaktik antibiyotiğin ne zaman kullanılıp kullanılmayacağı konusunda görüş bildirmek ve tartışmaktır.
DönemKasım 2011
Postoperatif ve Posttravma Hastalarda Mekanik Kompresyon ile Subkutan Heparin Tedavisinin Karşılaştırılması: Sistematik Derleme ve Metaanaliz
Etiketlerposttravmatik, postoperatif, kanıta dayalı tıp, makale, mekanik kompresyon , heparin, subkutan heparin
AmaçBu modülün amacı; postoperatif ve posttravma hastalarda mekanik kompresyon ile subkutan heparin tedavisinin karşılaştırılmasıdır.