This will be shown to users with no Flash or Javascript.
IDSA 2010 - Erişkinler ve Çocuklarda Komplike İntra-abdominal Enfeksiyon Tanı ve Tedavi İlkeleri
Etiketlerenfeksiyon, kanıta dayalı tıp, kılavuz
Amaç<p>Erişkinler ve Çocuklarda Komplike İntra-abdominal Enfeksiyon Tanı ve Tedavisi Kılavuzu, enfeksiyonu olan veya enfeksiyon riski taşıyan hastaların tedavisini hedeflemektedir.</p> <p>Bu kılavuz Cerrahi Enfeksiyon Birliği ve Amerika Enfeksiyon Hastalıkları Birliği tarafından hazırlanmıştır.</p> <p>Clinical Infectious Diseases 2010; 50:133-64</p>
Klinik Uygulama Kılavuzu: Erişkin Travmalarında ve Kritik Bakımda Kan Transfüzyonu
EtiketlerRBC, kanıta dayalı tıp, kılavuz, transfüzyon, kan
AmaçBu kılavuz erişkinlerdeki travma ve kritik hastalıklarda RBC transfüzyonu ile ilgili kanıtları gözden geçirmektedir. Yenidoğanlar ve çocuklarla ilgili konular burada dikkate alınmamıştır.
Koledok Taşlarına Yaklaşım Kılavuzu
Etiketlersafra yolu, koledok taşı, hepatobiliyer, ERCP, MRK, EUS, kolanjiyografi
AmaçKoledok taşı varlığı şüphesi bulunan hastalarda kesin tanı için farklı invaziv ve noninvaziv tanı yöntemleri mevcuttur. Koledok taşı varlığı ortaya konan hastalar için de gelişen tıp tekniği ile birlikte alternatif tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Bu klavuz, koledok taşlarının tanısı ve tedavisi için izlenmesi gereken uygun yolun tarif edilmesi amacıyla hazırlanmıştır.