This will be shown to users with no Flash or Javascript.
CONSORT 2010:paralel grup randomize çalışmaların yayınlanması için yenilenmiş kılavuz
Etiketlerkanıta dayalı tıp, kılavuz, randomize çalışma
Amaçİyi düzenlenmiş ve hakkıyla uygulanmış randomize kontrollü çalışmalar (RKÇ) sağlık girişimlerinin etkinliğine yönelik en geçerli kanıtlar sağlarlar, ancak yöntemi yetersiz çalışmalar yanlı tutum (bias), özellikle de abartılmış tedavi etkileri ile birliktedir. Kötü düzenlenmiş ve raporlanmış çalışmalardan çıkan yan tutan sonuçlar, bir hastanın tedavi kararlarının verilmesinden, ulusal halk sağlığı politikasının şekillendirilmesine kadar sağlık ile ilgili her seviyedeki karar verme sürecini yanlış yönlendirebilir. Klinik çalışmaların kalitesinin ciddi biçimde değerlendirilmesi ancak RKÇ'ların dizaynı, yürütülmesi ve analizi raporda ayrıntılı ve kesin tanımlanmışsa mümkündür. RKÇ'ların raporlanması, şeffaf olmak bir yana, sıklıkla eksiktir ve zayıf metodolojiden kaynaklı eşlik eden başka sorunları da içerir.