This will be shown to users with no Flash or Javascript.
Araştırma Planlaması
Etiketlertez hazırlama, araştırma, planlama
AmaçBu modülde, rehber / danışman / mentor seçimi, fikir oluşturma, (tez konusu şeçimi), bilgiye ulaşma yöntemleri (literatür toplama), amacın belirlenmesi, çalışma tipinin belirlenmesi (insan/hayvan), hipotez oluşturma konularında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Araştırma Sonuçlarının Yazılımı Sunumu
Etiketleraraştırma, tez hazırlama, veri
AmaçBu modülde, araştırma sonuçları sunum kategorileri, yayınlanacak kaynak seçimi, kabul-red nedenleri hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Araştırma Tipleri
Etiketlertez hazırlama, araştırma, metadoloji, klinik
AmaçBu modülde klinik araştırma tipleri hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Araştırmaların Etik Boyutu
Etiketlertez hazırlama, onam, dilimleme, korsanlık
AmaçBu modülde, katılımcılara tıp etiğinin temel kavram ve ilkelerini tanımlama, tıbbi etik sorunların farkına varma, aydınlatılmış onamı etik açıdan tanımlama, insan hakları kavramının tarihsel köklerini tanımlama, bilim üretimindeki temel ilkeleri tanımlama, tıp alanında araştırmacının etik sorumluluğunu tanımlama, yayın etiğinin temel tanımlarını kavrama konularında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Araştırmanın Yürütülmesi
Etiketlertez hazırlama, araştırma, veri, veri tipleri, logbook
AmaçBu modülde, bir araştırmanın yürütülmesinde önemli rol oynayan kayıt tutma, veri tabanının hazırlanması ve kullanımı, log book oluşturma, alt yapı sağlama ,araştırıcı ve yardımcı personel görevlerinin tanımlanması hedeflenmiştir.
Bilim, Araştırma ve Yayın Etiği
Etiketlertez hazırlama, literatür, yayın etiği, araştırma
AmaçBu modülde katılımcılara bilim, araştırma ve yayın etiğinin temel kavram ve ilkelerini tanımlama, sorunların farkına varma konusunda bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Bilimsel Araştırmalar İçin Hakemlik
Etiketleraraştırma, araştırıcı, bilimsel yayın
AmaçBilimsel makale hakemliğinin tanımı, bilimsel makale hakemliği görevini kimlerin yapabileceği, bir dergi editöründen gelen bilimsel makale hakemliği davetinin nasıl yanıtlanacağı, bir dergi editöründen gelen bilimsel makale hakemliği davetinin hangi durumlarda kabul edilemeyebileceği, bilimsel bir makalenin nasıl değerlendirilmesi gerektiği, bilimsel makale değerlendirmesinin nasıl raporlanacağı, hakem raporunun editöre ve yazarlara yönelik bölümlerinde hangi bilgilerin yer alması gerektiği, hakemin temel görevinin yazarları yargılamak değil, makalenin bilimsel yönden değerlendirilmesini ve mümkünse iyileştirilmesini sağlamak olduğu konularında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Bilimsel Bir Makale Nasıl Sunulur?
Etiketlermakale, bilimsel yayın, mesleki destek
Amaç"Makale Toplantıda Nasıl Sunulur?" kursu, bir bilimsel makalenin tanımı, yazım ve basım formatı, bir makalede karşılaşılabilecek temel bilimsel kavramlar, standart bir makalenin bileşenleri, makale okurken izlenmesi gereken adımlar, dikkat edilmesi gereken noktalar ile yayımlanmış bir makalenin değerlendirilmesi ve bilimsel yayınlarda intihal başlıklarında ayrıntılı bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.
Bilimsel Makale Nasıl Okunur?
Etiketlerbilimsel yayın, makale
Amaç"Bilimsel Makale Nasıl Okunur?" kursu, bir bilimsel makalenin tanımı, yazım ve basım formatı, bir makalede karşılaşılabilecek temel bilimsel kavramlar, standart bir makalenin bileşenleri, makale okurken izlenmesi gereken adımlar, dikkat edilmesi gereken noktalar ile yayımlanmış bir makalenin değerlendirilmesi ve bilimsel yayınlarda intihal başlıklarında ayrıntılı bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.
Bir Cerrah İstatistik Anlatıyor
Etiketler
AmaçBu modülde; SPSS dosyasının verilerin kaydı için kullanımı, istatistik testlerinin tanıtımı, testlerin seçimi, ikili karşılaştırmalar, ikiden fazla grubun karşılaştırılması, risk faktörlerinin belirlenmesi, testlerin videolarla uygulamasının gösterilmesi, sık kullanılan grafik ve tabloların uygulamalı olarak gösterilmesi konularında bilgi verilmesi amaçlanmıştır.
Deneysel Araştırma Laboratuarlarında Hayvan Modelleri ve Deneysel Araştırma Laboratuarlarının Alt Yapısı
Etiketlerhayvan modelleri, hayvan deneyi, deneysel araştırma laboratuarları
AmaçBu modülde, deneysel araştırma laboratuarlarında hayvan modelleri ve deneysel araştırma laboratuarlarının alt yapısı hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Etkin Konuşma Yapma Teknikleri
Etiketleretkin konuşma, tez hazırlama, araştırıcı
AmaçBu modülde, sunum öncesinde, sırasında ve sonrasında dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgiler verilecektir.
Hayvan Deneyleri: Tanımlar ve Uygulamalar
Etiketleretik kurul, hayvan deneyi, araştırıcı
AmaçBu modülde, deney hayvanı kullanarak bilimsel araştırma yapmak isteyen araştırıcılara başlangıç düzeyinde bilgiler verilmesi hedeflenmektedir. Bu bağlamda, temel bilimsel araştırma metodolojisinin rasyoneli, hayvan deneyi yerel etik kurullarına başvuru kapsamı içinde tartışılması sağlanacaktır. Bu modül ile araştırıcıların hayvan deneyleri yerel etik kurullarına başvuru dosyası hazırlamak için gerekli bilgileri edinmesi hedeflenmektedir.
İstatistiksel Testlerin Seçimi
Etiketleristatistik, hipotez, bağımlılık, t testi, Mann Whitney U testi, paired t testi, ANOVA, Kruskal Wallis testi, veri
Amaç"İstatistiksel Testlerin Seçimi" adlı kursumuz, İstatistiksel testlerin seçiminde kullanılan kriterlerin, çeşitli durumlarda hangi testleri tercih etmek gerektiğinin araştırılmasını amaçlamaktadır.
İyi Klinik Uygulamalar
Etiketlertez hazırlama, klinik, uygulama, ICH-GCP Prensipleri
AmaçBu modülde iyi klinik uygulamaların amacı, dayanağı, gerekliliği, standartlar, kılavuzlar ve presipler hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır.
İyi Klinik Uygulamalar Hakkında Genel Bilgiler
Etiketlermonitör, SAK, İKU, GCP
AmaçBu modülde, katılımcılara İyi Klinik Uygulamaların tanımı, bu tanım içinde yere alan destekleyici, izleyici (Monitör), Sözleşmeli Araştırma Kuruluşu (SAK) ve araştırmacının görev tanımları ve klinik araştırmanın planlanması, başlatılması, sürdürülmesi ve sonlandırılması aşamalarındaki rolleri hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Klinik Araştırma Metodolojisi
Etiketleraraştırma, klinik, metodoloji, araştırıcı
AmaçBu modülde, çıkarımların belirlenmesi, örneklerin hesaplanması, çalışmaya uygunluk (alınma) / çıkarılma kriterlerinin belirlenmesi, ölçeklerin belirlenmesi ve tarifi, çalışmanın yürütülüş algoritmasının hazırlanması, kullanılacak istatistik yöntemleri belirlemesi konusunda bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Proje Yazma ve Başvuru İşlemleri
Etiketlerproje yazma, araştırma, klinik, TUBİTAK
AmaçBu modülde, cerrahların klinik veya deneysel araştırmaları için gerekli maddi kaynaklara ulaşmak amacıyla başvurabilecekleri kurumlar, araştırma projesi hazırlarken dikkat etmeleri gereken konular ve etik kurul başvuruları hakkında bilgilendirme yapılması hedeflenmiştir.
PubMed'in Kullanımı
Etiketlerpubmed, mesh
AmaçPubMed, Amerika Ulusal Tıp Kütüphanesi (National Library of Medicine, NLM) tarafından hazırlanan bir sağlık ve biyolojik bilimler veritabanıdır. Bu veritabanında kayıtlı olan milyonlarca makale uygun yöntemlerle sorgulanıp istenen konuda bu güne kadar yazılan makalelerin neler olduğu görülebilir, bunlardan çoğunun özetleri ve bazılarının tam metni görülebilir. PubMed'e http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?DB=pubmed adresinden erişilir. PubMed'in Kullanımı adlı kursumuz PubMed'in ve MESH'in özelliklerinin ve kullanımının gözden geçirilmesini amaçlamaktadır.
Tanımlayıcı İstatistikler ve Normal Dağılım
Etiketlerolgu, istatistik
Amaç"Tanımlayıcı İstatistikler ve Normal Dağılım" adlı kursumuz, belli başlı tanımlayıcı istatistiklerin, normal dağılımın ne olduğunun ve normal dağılıma nasıl karar verileceğinin araştırılmasını amaçlamaktadır.
Tez Yazım Teknikleri
Etiketlertez hazırlama, araştırma
AmaçBu modülde genel yazım özelliklerinin sıralanması, tez metninin düzenlenmesi, tez kapağı, özel sayfalar ve dizinler hakkında teknik bilgi veirlmesi, şekil-formül ve tablolar, ekler ve kaynaklar bölümünün hazırlanması konularına değinilecektir.
Tıbbi Araştırmalarda Çalışma Tasarımı
Etiketlerİstatistik, mesleki destek, hipotez, istatistiksel metotlar
Amaç"Tıbbi Araştırmalarda Çalışma Tasarımı" adlı modülümüz, çalışma tasarımının temel ilkelerinin ve belli başlı çalışma tiplerinin araştırılmasını amaçlamaktadır.
Tıbbi İstatistik
Etiketlertıbbi istatistik, veri tipleri, tek değişkenli analiz
AmaçBu modülde tıbbi istatistikde veri tipleri, tiplerin sunulması ve tek değişkenli analiz yöntemleri hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.