This will be shown to users with no Flash or Javascript.
DönemOcak 2012
MEN1 Hastalarında Primer Hiperparatiroidizmin Optimal Cerrahi Tedavisi: Sistematik İnceleme
Etiketlerendokrin, endokrin neoplazi, paratiroid, optimal, SPTX, PTH, PTH normalizasyonu
AmaçMultipl endokrin neoplazi sendromu tip 1 (MEN1) nadir rastlanan otozomal dominant kalıtsal bir hastalıktır. MEN1, 11. kromozomda MEN1 genindeki germline mutasyonundan kaynaklanır. Bu modülün amacı bu hastalarda cerrahiye tedaviye ilişkin deneyimleri değerlendirmek ve bir meta-analiz gerçekleştirmektir.
DönemMayıs 2010
Primer Hiperparatiroidi Operasyonu Sonrası Hangi Semptomda İyileşme Beklenebilir?
EtiketlerpHPT, hiperparatiroid, paratiroid bezi, kanıta dayalı tıp, makale
AmaçBu makalenin amacı, primer hiperparatiroidizmin (pHPT) tek tedavisinin, sorumlu paratiroid bezlerin operatif rezeksiyonu olduğu anlaşıldığından, hangi pHPT hastalarının paratiroidektomiden (PTx) klinik fayda sağlayacağına dair bilgi vermektir.
DönemAğustos 2010
Tek Başına Tiroidektomi ile Karşılaştırıldığında Santral Boyun Diseksiyonu ile Kombine Edilen Tiroidektominin Advers Etkilerinin Sistematik İncelemesi ve Meta-Analizi
Etiketlermeta-analiz, kanıta dayalı tıp, kanser, makale
AmaçCochrane İşbirliği Kütüphanesi ve PubMed elektronik veri tabanlarında (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) 26 Eylül 2008 tarihine kadar İngilizce dilinde yayınlanan makaleler taranmış, İki yetkili meta analize dahil olma veya meta analiz dışında bırakma açısından önceden belirlenmiş kriterleri kullanarak 289 özet incelenmiştir. Bu makalenin amacı meta-analiz sonuçlarını yorumlamaktır.