This will be shown to users with no Flash or Javascript.
Amerikan Tiroid Birliği Tiroid Nodülü ve Diferansiye Tiroid Kanseri Olan Hastalar için Revize Edilen Tedavi İlkeleri
Etiketlerkılavuz, tiroid, tiroid kanseri
Amaç<p>David S. Cooper, Gerard M. Dohert, Bryan R. Haugen, Richard T. Kloos, Stephanie L. Lee, Susan J. Mandel, M.P.H., Ernest L. Mazaferri, Bryan Mclver, Furio Pacini, Martin Schlumberger, Steven I. Sherman, David L. Steward, R. Micheal Tuttle</p> <p>Amerikan Tiroid Birliği</p> <p>Tiroid nodülleri sık rastlanan klinik bir sorundur. Epidemiyolojik çalışmalar palpe edilebilir tiroid nodülleri prevalansının dünyanın iyodin eksikliği olmayan bölgelerinde yaşayan kadınlarda %5 ve erkeklerde %1 dolayında olduğunu göstermiştir. Aksine yüksek rezolusyonlu ultrasonla (US) rasgele seçilen bireylerin %19-67?sinde, kadınlarda ve yaşlılarda daha sık olmak üzere tiroid nodülleri saptanmaktadır.</p>
Primer Hiperparatiroidi Kılavuzu
Etiketlerkılavuz, kanıta dayalı tıp, hiperparatiroid, paratiroid bezi
AmaçBu kılavuzun amacı PHPT hastalarının cerrahisindeki endikasyonları, preoperatif görüntülemenin rolünü, uygun operasyonu ve kür ve başarı oranlarını tartışmaktır.