This will be shown to users with no Flash or Javascript.
Alt Gastrointestinal Sistem Kanamalarına Cerrahi Yaklaşım
Etiketlergastrointestinal sistem
AmaçBu modülde alt gastrointestinal sistem kanamaların yönetimi hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Crohn Hastalığı ve Cerrahi Tedavisi
Etiketlercrohn hastaligi
AmaçBu modülde, crohn hastalığının tanı ve tedavisi hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Gastrik Bant
Etiketlergastrik bant
AmaçBu modülde, gastrik band ameliyatlarının endikasyonları, ameliyat tekniği ve komplikasyonları hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Güvenli Kolesistektomi
Etiketlerkolesistektomi
AmaçBu modülde, en sık yapılan cerrahi girişim olan kolesistektomiyi güvenli gerçekleştirmeye ilişkin bilgilerin verilmesi hedeflenmiştir.
Hepatik Rezeksiyonlar
Etiketlerhepatik rezeksiyonlar
AmaçBu modülde, karaciğer rezeksiyonu ile ilgili temel bilgiler verilmesi hedeflenmiştir.
Karaciğer Kitlelerine Yaklaşım
Etiketlerkitle, karaciger
AmaçBu modülde karaciğerde saptanan solid kitlelerin ayırıcı tanı ve tedavisinde temel ilkelerin sıralanması hedeflenmiştir.
Kist Hidatik: Temel Bilgiler
Etiketlerkist hidatik, ekinokok, alveolar, polikistik, ekinokokus granülosus
AmaçBu modülün amacı; Kist hidatik ile ilgili "tedavi dışı" temel bilgileri vermektir.
Koledok Taşları
Etiketlerkoledok taşı
AmaçBu modülde, koledok taşlarının oluşumu, klinik belirtileri, tanı yöntemleri ve tedavi seçenekleri hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Laparoskopik Biliopankreatik Diversion-Duodenal Switch
Etiketlerlaparoskopi
AmaçBu modülde, laparoskopik biliopankreatik diversion-duodenal switch hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Mide Kanseri ve Cerrahi Yaklaşım
Etiketlermide kanseri, mide ca, erken mide kanseri, evreleme, adjuvan tedavi, splenektomi, pankreatektomi
AmaçBu modülde mide kanserinin Dünyada ve Türkiye'deki insidansı epidemiyolojisi, preoperatif evreleme araçları konusunda bilgi verilecektir. Yaygın olarak kullanılan patolojik evreleme sistemleri incelenecektir. Erken mide kanseri tanımlanacak ve bu konudaki cerrahi algoritmalar konusundaki bilgiler aktarılacaktır. Mide kanseri cerrahisinde en önemli tartışma konusu olan genişletilmiş lenf adenektomilerin cerrahi tekniği slaytlar ve video sunumlarıyla anlatılacak, bu konudaki güncel tartışmaların sonuçları da aktarılacaktır. Splenektomi - pankreatektomi, geniş organ rezeksiyonları yapılmalı mıdır, hangi hastaya poş oluşturulmalı mıdır sorularına cevap verilmeye çalışılacaktır. Adjuvan tedavi uygulaması konusunda genel uygulamalar paylaşılacaktır.
Obezite Tedavisinde Endoskopik Girişimler
Etiketlerobezite, endoskopik
AmaçBu modülde, obezite tedavisinde endoskopik girişimler hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Pankreas Kanseri
Etiketlerpankreas, kanser
AmaçBu modülde, pankreas tümörlerinin yönetimi hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Perkutan Endoskopik Gastrostomi
Etiketlerendoskopik, gastrostomi
AmaçBu modülde PEG endikasyonları ve uygulaması ile ilgili teknik bilgiler hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Safra Taşı Hastalığı
Etiketlersafra kesesi
AmaçBu modülde, safra taşı hastalığının tanı ve tedavisi hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Tip 2 diyabetin cerrahi tedavisi
Etiketlercerrahi
AmaçBu modülde, tip 2 diyabetin cerrahi tedavisinde güncel bilgilerin özetlenmesi amaçlanmıştır.
Ülseratif Kolit Hastalığında Cerrahi Tedavi
Etiketlerülseratif kolit
AmaçBu modülde, ülseratif kolit tanı ve tedavisi hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Üst Gastrointestinal Sistem Kanamaları
Etiketlergastrointestinal sistem
AmaçBu modülde üst gastrointestinal sistem kanamaların yönetimi hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
VKİ > 35 Olan Hastalarda Tip 2 Diyabet'in Cerrahi Tedavisi
Etiketlercerrahi, tip 2 diyabet
AmaçBu modülde, VKİ > 35 olan hastalarda tip 2 diyabet 'in cerrahi tedavisi hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.