This will be shown to users with no Flash or Javascript.
Abdominal Grafi
Etiketlerabdominal
AmaçBu modülde, karın grafilerinin yorumlanması ve olgu örnekleri hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Akciğer Grafisine Sistematik Yaklaşım
Etiketlerakciger grafisi, sistematik inceleme
AmaçBu modülde, akciğer grafilerine sistematik yaklaşım hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Akciğer Grafisinin Değerlendirilmesi
Etiketlerakciger grafisi
AmaçBu modülde, akciğer grafilerinde anatomik yapıların yorumlanması hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Akciğer Röntgenogramında Kalite Ölçütleri
Etiketlerakciger grafisi, kalite
AmaçBu modülde, akciğer grafisinin kalite ölçütleri hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Aydınlatılmış Onam
Etiketlermesleki destek, onam, bilimsel yayın
Amaç"Aydınlatılmış Onam" kursu erişkin yaşta, akli dengesi yerinde olan bir hastanın herhangi bir inceleme ve tedavi için onam vermek ya da vermemek hakkı üzerine hukuki ve prosedürel süreçler hakkında detaylı bilgi vermeyi amaçlamaktadır.
Karın İnsizyonları
Etiketlerinsizyon
AmaçBu modülde, cerrahide kullanılan karın insizyonlarının tarifi ve endikasyonları hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Klinik Biyokimya Laboratuvar
Etiketlerklinik, biyokimya
AmaçBu modülde, laboratuar tetkiklerine genel bakış ve analizleri etkileyen süreçler hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Normal Olmayan Akciğer Grafileri
Etiketlerakciger grafisi
AmaçBu modülde, normal olmayan akciğer grafilerinin irdelenmesi hedeflenmiştir.
Obezite Hastalarında Preoperatif Hazırlık ve İzlem
Etiketlerpre-operatif hazırlık, post-operatif takip
AmaçBu modülde, obezite hastalarında preoperatif hazırlık ve izlem hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Preoperatif Hasta Değerlendirmesi
EtiketlerPreoperatif Hasta Değerlendirmesi
AmaçBu modülde, preoperatif hasta değerlendirmesi hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Preoperatif Hasta Değerlendirmesi (Akciğer Hastalığı)
EtiketlerPreoperatif Hasta Değerlendirmesi, akciğer hastalığı
AmaçBu modülde, preoperatif hasta değerlendirmesi (akciğer hastalığı) hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Preoperatif Hasta Değerlendirmesi (Karaciğer Hastalığı)
EtiketlerPreoperatif Hasta Değerlendirmesi, karaciğer hastalığı
AmaçBu modülde, preoperatif hasta değerlendirmesi (karaciğer hastalığı) hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Preoperatif Hasta Değerlendirmesi (Kardiyovasküler Hastalık)
EtiketlerPreoperatif Hasta Değerlendirmesi, kardiyovasküler hastalık
AmaçBu modülde, preoperatif hasta değerlendirmesi (kardiyovasküler hastalık) hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Santral Venöz ve Arteriyel Kateterler
Etiketlersantral venoz, arteriyel kateterler
AmaçBu modülde, arteryel ve venöz katererlerin kullanım endikasyonlar, komplikasyonları ve kateterların özellikleri hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Sarılığa Yaklaşım
Etiketlersarılık
AmaçBu modülde, sarılığa yaklaşım ile ilgili bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Splenektomi Endikasyonları
Etiketlersplenektomi
AmaçBu modülde; Splenomegali nedenleri ve splenektomi endikasyonları ve hematolojik dalak hastalıklarında ameliyat öncesi hazırlık konularında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Türk Cerrahi Derneği Tarihçesi
Etiketlerturk cerrahi dernegi tarihi
AmaçBu modülde, kuruluşundan günümüze TCD tarihi ile ilgili bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Üretral ve Suprapubik Kateterizasyon
Etiketleruretral, kateterizasyon
AmaçBu modülde, üretral ve suprapubik kateterizasyon uygulamaları, endikasyonları ve komplikasyonları hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.