This will be shown to users with no Flash or Javascript.
DönemEylül 2010
Hemoroidektomi cerrahisi sonrasında kanıta dayalı ağrı tedavisi
Etiketlerkanıta dayalı tıp, makale, hemitiroidektomi, hemoroidektomi , analjezikler
AmaçBu modülün amacı hemoroidektomi cerrahisi sonrasında kanıta dayalı ağrı tedavisinin yöntemlerini belirtmektir ve incelemektir.
DönemOcak 2010
Meta-analiz-Kolorektal cerrahide standart, kısıtlı ve ilave sıvı uygulaması
Etiketlerkanıta dayalı tıp, makale, meta-analiz, kolorektal cerrahide , randomize çalışma
AmaçHenrik Kehlet 1990'ların sonunda perioperatif bakım kavramını ortaya attı. Daha sonra "cerrahi sonrası hızlı iyileşme" (ERAS - enhanced recovery after surgery) veya sadece "hızlı iyileşme" olarak adlandırılan bu yaklaşım, cerrahiyle ilişkili fiziksel ve psikolojik stresi azaltmayı amaçlıyordu. Bu yaklaşımın komplikasyonları azaltması ve sonuçta hastanede kalış süresini kısaltması arzu edilmektedir. Gerçekten de randomize kontrollü çalışmaların (RKÇ) sistematik incelemesi ve meta analizi kolon cerrahisinde ERAS programlarının güvenilir ve hastanede kalış süresinin kısalmasında etkin olduğunu ortaya koymuştur