This will be shown to users with no Flash or Javascript.
Benign Meme Hastalıkları
Etiketlermeme, kitle, kist, lezyon, benign kitle
AmaçBu modülde, kistlerden, fibroadenomlardan, filloidesten ve diğer solid bening lezyonlardan bahsedilmektedir.
Mamografik Tarama BI-RADS Mamografi BI-RADS US
Etiketlerbi-rads, meme, mamografi, ultrasonografi, tarama
AmaçBu modülde; mamografik tarama ve bi-rads sistemine göre mamografi ve US taramaları hakkında tartışılacaktır.
Meme Kanseri Gelişimi Açısından Yüksek Riskli Hastaya Yaklaşım
Etiketlerinvaziv meme kanseri, meme, izlem, tarama, tamoksifen
AmaçBu modülün amacı; risk grubuna giren kadınlar için bazı risk azaltıcı yöntemleri tanımlaktır. Bu risk azaltıcı yöntemlerin temel amacı kanserden korunma, sağkalım avantajı sağlama ve hayat kalitesinde artış sağlamaktır.
Meme Kanseri Riskli Kadın Değerlendirimi
Etiketlermeme, risk, genetik test, claus modeli
AmaçBu modülün amacı; meme kanseri için risk değerlendirmesinin ölçümünün nasıl yapılacağını belirtmek ve risk analizi hakkında fikir vermektir.
Meme Kanserinde Aksillaya Yaklaşım
Etiketlermeme, kanser, invaziv meme kanseri, aksilla, sentinel lenf nodu
AmaçBu modülde; aksiller disksiyon için patoloji evreleme yapmak, adjuvan tedavide hangi seçim yapılacağına karar vermek, lokal kontrolu sağlamak ve hastanın bundan sonraki korunurluğu hakkında bilgi edinmek konularına değinilmiştir.
Meme Kanserinde Evreleme, Evreye Göre Cerrahi Tedavi Yöntemleri ve Tedavi Sonrası İzlem
Etiketlerevreleme, meme, TNM, sentinel lenf nodu, bölgesel lenf nodu, duktal karsinoma
AmaçBu modülün amacı; meme kanseri için kullanılan evreleme sistemini açıklamak ve tedavi önerileri sunmaktır.
Meme Kanserinde Tarama
Etiketlermeme, kanser, tarama, tanı, mamografi
AmaçMeme kanserinin dünyada ve Türkiyedeki insidansını içeren bilgilerle başlayan bu modülde, meme kanseri taramasının önemi, tarama yöntemleri ve avantajları, meme kanseri riskine göre kadınların nasıl bir tarama programına dahil edilmeleri gerektiği, taramanın başlangıç yaşının ve tarama sıklığının nasıl olması gerektiği ve taramada doğruluğu etkileyen faktörler tartışılmıştır.
Meme Patolojisi
Etiketlertanı, meme, patoloji, patoloji raporu, kanser, invaziv meme kanseri, spesmen
AmaçBu modülde meme kanserli hastalarda; çıkarılan spesmenin laboratuara gönderilme ve istem formunun hazırlanması, patolojik labowatuar materyalinin incelenmeye hazrılanması, standart patoloji raporunun özellikleri, meme kanseri tipleri ve meme kanserinin patolojik özellikleri konusunda bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Meme Sağlığı Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Kalite Yönetimi
Etiketlermeme, klinik, hizmet, tanı, tarama, kalite
AmaçBu modülde; meme sağlığı için sunulan hizmetlerin düzenlenmesi ve kalite yönetimi hakkında bilgi verilmeye calışılacaktır.
Meme Yakınmalarına Tanısal Yaklaşımlar
Etiketlertanı, meme, kitle, kist, meme başı, sitoloji, benign kitle, malign kitle
AmaçBu modülün amacı; meme polikliniğine başvuran hastalarda, semptomatik ve asemptomatik algoritmalar açıklanacaktır.
Memeye Yönelik Tanısal ve Cerrahi Girişimler
Etiketlermeme, tarama, tanı, cerrahi teknik
AmaçBu modülün amacı; memeye yönelik tanısal ve cerrahi girişimleri anımsatmaktır. memede kitle tanısal amaçlı incelenen bir hastada tanısal amaçlı olarak yapılabilecek biyopsi işlemlerini ve tekniklerini tanımlamak, teknik uygulamayı anlatmak, olası hataları ve komplikasyonları ve bunlara bağlı yaklaşımı gözden geçirmektir.
Onkoplastik Meme Cerrahisi
Etiketlermastektomi , meme, onkoplastik, rekonstrüksiyon
AmaçBu modülün amacı; onkoloplatik cerrahi konusunda giriş niteliğinde bir bakış sağlamak ve bu konuya ilgi çekmektir.