This will be shown to users with no Flash or Javascript.
DönemAğustos 2011
Abdominal Cilt İnsizyonlarında Bistüri veya Diyatermi Etkinliğinin Metaanalizi
Etiketlercilt, insizyon, bistüri, diyatermi, makale, kanıta dayalı tıp, meta-analiz
AmaçCilt insizyonlarında geleneksel olarak bistüriler kullanılmaktadır. Diyatermi ile yapılan insizyonlar ise cerrahlar arasında daha az popülerdir. Bu meta-analizin amacı her iki tekniğin etkinliğini karşılaştırmak ve diyatermi insizyonları hakkındaki yanlış düşünceleri ortaya koymaktır.
DönemEkim 2010
Adeziv İntestinal Obstrüksiyonda Suda Çözünen Kontrast Ajanın Diagnostik ve Terapötik Rolünün Sistematik İncelenmesi ve Meta-Analizi
Etiketlermeta-analiz, kanıta dayalı tıp, makale, adeziv, intestinal
AmaçSon zamanlarda çok sayıda randomize kontrollü çalışmada (RKÇ) Suda Çözünen Kontrast Ajanın terapötik rolü değerlendirilmiş ve çelişkili sonuçlara ulaşılmıştır. Bu metaanalizin amacı adeziv İBO tedavisinde Suda Çözünen Kontrast Ajanın diagnostik ve terapötik rolünü araştırmaktır.
DönemHaziran 2011
Cerrahi Alan Enfeksiyonunun Önlenmesinde İntraoperatif Povidon-İyot'un Yeri (Meta-Analiz)
Etiketlerenfeksiyon, kanıta dayalı tıp, cerrahisi endikasyon, makale, povidon-iyot
AmaçBu modülün amacı; Povidon-İyot'un, cerrahi alan enfeksiyonlarının engellenmesinde önemli bir rol oynadığını göstermek ve nasıl uygulandığını belirtmektir.