This will be shown to users with no Flash or Javascript.
Antibiyotik Profilaksisi ve Cerrahi Alan Enfeksiyonlarını Azaltmada Diğer Yöntemler
Etiketlerenfeksiyon, antibiyotik, antibiyotik profilaksisi, beta laktam alerjisi, cerrahi alan infeksiyonları
AmaçBu modülde; cerrahi alan enfeksiyonlarının azaltılmasında başta antibiyotik profilaksisi olmak üzere diğer yöntemlerin gözden geçirilmesi hedeflenmiştir.
Asit-Baz Fizyolojisi
Etiketlerasit, baz, pHPT, böbrek, asidoz, hipoksi, hiperkapni, hiperkalemi
AmaçBu eğitim modülünde, asit-baz fiyolojisinin temel kavramları, asit-baz dengesinin bozulmasının tanımlanması ve bu sorunların tedavi ilkeleri gözden geçirilecektir.
Cerrahi Alan Enfeksiyonlarının Azaltılması İçin Perioperatif Önlemler
Etiketlerenfeksiyon, antibiyotik profilaksisi, profilaksi, drape
AmaçBu modülde; cerrahi alan enfeksiyonlarının azalması için perioperatif önlemler gözden geçirilmesi hedeflenmiştir.
Cilt ve Yumuşak Doku Enfeksiyonları
Etiketlercilt, yumusak doku, enfeksiyon
AmaçBu modülde, deri ve yumuşak doku infeksiyonlarında tanı ve tedavisi hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Diyabetik Hastaların Preoperatif Hazırlığı
Etiketlercerrahisi endikasyon, sepsis, hiperkalemi, diyatermi, nöropati, obezite, görüntüleme, enfeksiyon
Amaç<ol> <li>Diyabetik hastalardaki preoperatif hazırlığın önemini bilmek</li> <li>Kan glukoz düzeyindeki değişikliklerin ne gibi durumlara yol açabildiğini kavramak</li> <li>Diyabetik hastalarda kardiyopulmoner risk değerlendirilmesinin önemli olduğunu belirtmek</li> <li>Diyabetik hastalarda preoperatif laboratuvar testlerinin önemini vurgulamak</li> <li>Kontrol altına alınmayan kan glukoz düzeylerinin ne gibi sorunlara yol açabileceğini vurgulamak</li> <li>Tip 1 ve 2 diyabeti olan hastalarda ameliyat öncesi dönemde hazırlığın nasıl olması gerektiğini belirtmek</li> </ol>
Havayolu Yönetimi
Etiketlerobstruksiyon, hava yolu
AmaçBu modülde, hava yolu obstrüksiyon nedenleri ve hava yolu yönetiminin yapılması hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Hepatoselüler Kanser ve Girişimsel Radyoloji
Etiketlerhepatom, hepatoselüler kanser, girişimsel radyoloji, lokal ablatif tedavi, hepatik arteriyel tedavi
AmaçBu modülün amacı; a) Hepatoselüler Kanser olgularında ?Girişimsel Radyolojik? yaklaşımı anlamak. b) Lokal ablatif tedavi yöntemlerinin rasyonelini ve sınırlarını anlamak. c) Hepatik arteriyel tedavilerin rasyonelini ve sınırlarını anlamak. d) Doğru hastaya doğru tedavinin verilmesinde ?multidisipliner? yaklaşımın (Tumor board) önemini anlatmaktır.
Postoperatif Ateş Nedenleri ve Değerlendirilmesi
Etiketlerpostoperatif, ateş, enfeksiyon
AmaçBu modülde, postoperatif ateş nedenleri, enfeksiyon ve enfeksiyon dışı nedenlerin ayırtedilmesi, erken ve geç dönemde görülen ateşte yaklaşım tarzları anlatılmıştır.
Postoperatif Hipotansiyon
Etiketlerpostoperatif, hemodinami, hipotansiyon, hemoraji
AmaçBu modülde, ameliyattan sonraki dönemde, özellikle ilk 24 saatte, hastanın hemodinamik açıdan takibinin önemi, hipotansiyonun nedenleri ve ayırıcı tanının yapılması ve postoperatif hipotansiyonun önemli nedeni olan hemorajiye yaklaşım konularının anlatılması hedeflenmiştir.
Postoperatif Oligüri Nedenleri ve Yaklaşım
Etiketleroligüri, postoperatif, böbrek, tanı
AmaçBu modülde, oligürinin önemi ve özellikle postoperatif dönemde böbrek kanlanmasının azalmasının yaratacağı sonuçlar ve çözümler, dehidratasyona yol açabilen ciddi kayıpları olan hastalarda sıvı gereksinimi ve oligürinin nedenleri ve ayırıcı tanının önemi konularının anlatılması hedeflenmiştir.
Sepsis ve Septik Şok
Etiketlersepsis, septik şok
AmaçBu modülde, sepsis ve septik şok tanımı ve tedavisi hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Skorlama Sistemleri
Etiketlerskorlama
AmaçBu modülde, skorlama sistemleri ve klinikte kullanımı hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Transplantasyon Yapılan Hastalarda Diğer Cerrahi Sorunlara Yaklaşım
Etiketlertransplantasyon
AmaçBu modülde, transplantasyon yapılan hastalarda diğer cerrahi sorunlara yaklaşım hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Zor Havayolu
Etiketlerhavayolu, hava yolu
AmaçBu modülde, zor hava yolunun yönetimi ile ilgili bilgi verilmesi hedeflenmiştir.