This will be shown to users with no Flash or Javascript.
IDSA 2010 - Erişkinler ve Çocuklarda Komplike İntra-abdominal Enfeksiyon Tanı ve Tedavi İlkeleri
Etiketlerenfeksiyon, kanıta dayalı tıp, kılavuz
Amaç<p>Erişkinler ve Çocuklarda Komplike İntra-abdominal Enfeksiyon Tanı ve Tedavisi Kılavuzu, enfeksiyonu olan veya enfeksiyon riski taşıyan hastaların tedavisini hedeflemektedir.</p> <p>Bu kılavuz Cerrahi Enfeksiyon Birliği ve Amerika Enfeksiyon Hastalıkları Birliği tarafından hazırlanmıştır.</p> <p>Clinical Infectious Diseases 2010; 50:133-64</p>
Perianal Apse ve Anal Fistül Tedavisinde Uygulama Kuralları
Etiketleranal fissür, perianal sepsis, abse, fistül, kanıta dayalı tıp, kılavuz
Amaç<p>Bu kılavuzun amacı perianal apse ve anal fistül tedavisinde uygulama kurallarını açıklamaktır.</p> <p>Amerikan Kolon ve Rektal Cerrahlar Birliği</p> <p>Perianal Apse ve Anal Fistül <p><strong>Tedavisinde Uygulama Kuralları</strong></p> <p>Practice Parameters for the Treatment of Perianal Abscess and Fistula-in-Ano (Revised) Prepared by The Standards Practice Task Force The American Society of Colon and Rectal Surgeons</p> <p>Dis Colon Rectum 2005; 48: 1337-1342</p>
Avrupa Herni Birliği Erişkin Hastalarda İnguinal Herni Tedavi İlkeleri
Etiketlermesh, inguinal herni, kılavuz
Amaç<p>M. P. Simons - T. Aufenacker - M. Bay-Nielsen - J. L. Bouillot - G. Campanelli - J. Conze - D. de Lange - R. Fortelny - T. Heikkinen - A. Kingsnorth - J. Kukleta - S. Morales-Conde - P. Nordin - V. Schumpelick - S. Smedberg - M. Smietanski - G. Weber - M. Miserez</p> <p>1992 yılından beri cerrahlar tarafından kullanılan tedavi ve tekniklerin incelenmesi ve İnguinal Herni Tedavi İlkelerinin açıklanması hedeflenmiştir.</p>
Özofajiyal ve Gastrik Kanser Tedavisi İlkeleri
Etiketlerkanıta dayalı tıp, makale, gastrointestinal sistem
AmaçBu kılavuzun amacı; özofajiyal ve gastrik kanser tedavileri hakkında yol göstermektir.
Midedeki Prekanseröz Durumlar Ve Lezyonların Tedavisi: Avrupa Gastrointestinal Endoskopi Derneği (ESGE), Avrupa Helikobakter Çalışma Grubu (EHSG ), Avrupa Patoloji Derneği (ESP) ve Sociedade Portuguesa de Endoscopia Digestiva (SPED) kılavuzları
Etiketler
AmaçBu makalede dile getirilen öneriler, gastrik atrofi ve metaplazi olan hastalarda kanser riski artışını ve yüksek derecede displazi görülen vakalarda uygun evreleme ihtiyacını vurgulamakta ve tedavinin yanı sıra tarama endikasyonları ve yöntemleri üzerine odaklanmaktadır.
Koledok Taşlarına Yaklaşım Kılavuzu
Etiketlersafra yolu, koledok taşı, hepatobiliyer, ERCP, MRK, EUS, kolanjiyografi
AmaçKoledok taşı varlığı şüphesi bulunan hastalarda kesin tanı için farklı invaziv ve noninvaziv tanı yöntemleri mevcuttur. Koledok taşı varlığı ortaya konan hastalar için de gelişen tıp tekniği ile birlikte alternatif tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Bu klavuz, koledok taşlarının tanısı ve tedavisi için izlenmesi gereken uygun yolun tarif edilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
CONSORT 2010:paralel grup randomize çalışmaların yayınlanması için yenilenmiş kılavuz
Etiketlerkanıta dayalı tıp, kılavuz, randomize çalışma
Amaçİyi düzenlenmiş ve hakkıyla uygulanmış randomize kontrollü çalışmalar (RKÇ) sağlık girişimlerinin etkinliğine yönelik en geçerli kanıtlar sağlarlar, ancak yöntemi yetersiz çalışmalar yanlı tutum (bias), özellikle de abartılmış tedavi etkileri ile birliktedir. Kötü düzenlenmiş ve raporlanmış çalışmalardan çıkan yan tutan sonuçlar, bir hastanın tedavi kararlarının verilmesinden, ulusal halk sağlığı politikasının şekillendirilmesine kadar sağlık ile ilgili her seviyedeki karar verme sürecini yanlış yönlendirebilir. Klinik çalışmaların kalitesinin ciddi biçimde değerlendirilmesi ancak RKÇ&#039;ların dizaynı, yürütülmesi ve analizi raporda ayrıntılı ve kesin tanımlanmışsa mümkündür. RKÇ&#039;ların raporlanması, şeffaf olmak bir yana, sıklıkla eksiktir ve zayıf metodolojiden kaynaklı eşlik eden başka sorunları da içerir.
Parenteral Beslenme Üzerine ESPEN Kılavuzları: Cerrahi
Etiketlercerrahisi endikasyon, kalsiyum, nutrisyon, kanıta dayalı tıp, kılavuz
AmaçModern cerrahi uygulamada hastanın gelişmiş iyileşme protokolü çerçevesinde tedavi edilmesi ve 1-3 gün içinde normal yiyecekleri yemesi tavsiye edilmektedir. Hastaların küçük bir bölümü bu tedaviden fayda sağlayabilirler. Bu kılavuzun amacı bu hastaları nutrisyonel destek alanlar ve almayanlar olarak subgruplara ayırmak ve perioperatif nutrisyonel desteğin temel hedefleri kas, immün ve kognitif fonksiyonu sürdürme amacıyla açlıktan kaçınarak, negatif protein dengesini minimuma indirmenin ve postoperatif iyileşmeyi artırmanın nasıl yapılacağını göstermektir.
Kolorektal Kanser İçin Tarama Seçenekleri ve Tavsiyeler
Etiketlerkılavuz, kanıta dayalı tıp, Kolon Kanseri, rektum kanseri, tarama
AmaçKolorekral kanserlerin çok yaygın olduğu günümüzde, tarama sadece kanseri daha erken saptamakla kalmaz klinisyene polipten kansere giden iyi bilinen yola müdahale etme ve bu yolu kesintiye uğratma imkanı verir. Bu modülün amacı; Kolorektal kanser için tarama seçeneklerini ve yöntemlerini anlatmaktır.
Amerikan Tiroid Birliği Tiroid Nodülü ve Diferansiye Tiroid Kanseri Olan Hastalar için Revize Edilen Tedavi İlkeleri
Etiketlerkılavuz, tiroid, tiroid kanseri
Amaç<p>David S. Cooper, Gerard M. Dohert, Bryan R. Haugen, Richard T. Kloos, Stephanie L. Lee, Susan J. Mandel, M.P.H., Ernest L. Mazaferri, Bryan Mclver, Furio Pacini, Martin Schlumberger, Steven I. Sherman, David L. Steward, R. Micheal Tuttle</p> <p>Amerikan Tiroid Birliği</p> <p>Tiroid nodülleri sık rastlanan klinik bir sorundur. Epidemiyolojik çalışmalar palpe edilebilir tiroid nodülleri prevalansının dünyanın iyodin eksikliği olmayan bölgelerinde yaşayan kadınlarda %5 ve erkeklerde %1 dolayında olduğunu göstermiştir. Aksine yüksek rezolusyonlu ultrasonla (US) rasgele seçilen bireylerin %19-67?sinde, kadınlarda ve yaşlılarda daha sık olmak üzere tiroid nodülleri saptanmaktadır.</p>
Amerikan Gastroenteroloji Derneği Teknik İnceleme: Hemoroid Tanısı ve Tedavisi
Etiketler
AmaçBu kılavuzun amacı hemoroidin etyoloji, patofizyoloji, epidemiyolojisini incelemek, hastalığı değerlendirmek ve tıbbi tedavileri hakkında bilgi vermektir.
Primer Hiperparatiroidi Kılavuzu
Etiketlerkılavuz, kanıta dayalı tıp, hiperparatiroid, paratiroid bezi
AmaçBu kılavuzun amacı PHPT hastalarının cerrahisindeki endikasyonları, preoperatif görüntülemenin rolünü, uygun operasyonu ve kür ve başarı oranlarını tartışmaktır.
Klinik Uygulama Kılavuzu: Erişkin Travmalarında ve Kritik Bakımda Kan Transfüzyonu
EtiketlerRBC, kanıta dayalı tıp, kılavuz, transfüzyon, kan
AmaçBu kılavuz erişkinlerdeki travma ve kritik hastalıklarda RBC transfüzyonu ile ilgili kanıtları gözden geçirmektedir. Yenidoğanlar ve çocuklarla ilgili konular burada dikkate alınmamıştır.