This will be shown to users with no Flash or Javascript.
PubMed'in Kullanımı
Etiketlerpubmed, mesh
AmaçPubMed, Amerika Ulusal Tıp Kütüphanesi (National Library of Medicine, NLM) tarafından hazırlanan bir sağlık ve biyolojik bilimler veritabanıdır. Bu veritabanında kayıtlı olan milyonlarca makale uygun yöntemlerle sorgulanıp istenen konuda bu güne kadar yazılan makalelerin neler olduğu görülebilir, bunlardan çoğunun özetleri ve bazılarının tam metni görülebilir. PubMed'e http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?DB=pubmed adresinden erişilir. PubMed'in Kullanımı adlı kursumuz PubMed'in ve MESH'in özelliklerinin ve kullanımının gözden geçirilmesini amaçlamaktadır.
Avrupa Herni Birliği Erişkin Hastalarda İnguinal Herni Tedavi İlkeleri
Etiketlermesh, inguinal herni, kılavuz
Amaç<p>M. P. Simons - T. Aufenacker - M. Bay-Nielsen - J. L. Bouillot - G. Campanelli - J. Conze - D. de Lange - R. Fortelny - T. Heikkinen - A. Kingsnorth - J. Kukleta - S. Morales-Conde - P. Nordin - V. Schumpelick - S. Smedberg - M. Smietanski - G. Weber - M. Miserez</p> <p>1992 yılından beri cerrahlar tarafından kullanılan tedavi ve tekniklerin incelenmesi ve İnguinal Herni Tedavi İlkelerinin açıklanması hedeflenmiştir.</p>
DönemAralık 2009
İnguinal Herni Tamirinde Açık Mesh Teknikleri: Randomize Klinik Çalışmaların Meta-Analizi
Etiketlerherni rekürrensi, mesh, açık mesh, meta-analiz, makale, kanıta dayalı tıp, kronik ağrı, randomize çalışma, herni tamiri
AmaçBu rapor cerrahi süresi, işe dönüş zamanı, komplikasyonlar, kronik ağrı ve herni rekürrensi bağlamında inguinal herni tamirinde açık mesh tekniklerini değerlendirmeyi amaçlayan ve yayınlanmış verileri ele alan bir meta-analizdir.