This will be shown to users with no Flash or Javascript.
Akut Divertikülit
Etiketlerakut karın, akut batın, akut abdomen, akut divertikülit, sol alt karın ağrısı, Hinchey sınıflandırması, perkütan drenaj, olgu
AmaçAkut divertikülit modülü hafif akut divertikülit olgularında; öykü ve sorgulama, fizik bakı, laboratuvar, görüntüleme seçenekleri ve zamanlaması; divertikülit sınıflaması, akut divertikülitin ayırıcı tanısı, olgulara klinik yaklaşım tarzları, hastaneye yatış endikasyonları, medikal tedavi seçenekleri, perkütan girişim ve acil cerrahi operasyon endikasyonları, postoperatif takip protokolları ve tekrarlayıcı ataklar için cerrahi endikasyonları ve yandaş hastalığı olan olgularda cerrahi yaklaşım esasları hakkında katılımcıya ayrıntılı bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.
Akut Karın Ağrısı
Etiketlerakut, akut karın, karın, patofizyoloji, anamnez
AmaçBu modülde akut karın ağrısının tanımlanması, sınıflandırılması, klinik, radyolojik değerlendirmesinin öğrenilmesi hedeflenmektedir. Modülde sırası ile Akut Karın Ağrısının Tanım, Epidemiyoloji, Patofizyoloji, Sınıflandırma , Klinik Değerlendirme, Laboratuvar ve Radyolojik özellikleri ele alınacaktır.
Akut Karında Tanısal Laparoskopi
Etiketlerlaparoskopi, akut karın
AmaçBu modülde, akut karında videoendoskopik cerrahinin endikasyonları, avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.