This will be shown to users with no Flash or Javascript.
Akut Taşlı Kolesistit
Etiketlerkolesistit, cerrahi teknik, akut kolesistit, komplikasyon
AmaçBu modülün amacı; akut taşlı kolesistit hastalığını tartışmak, tanı ve tedavi yöntemleri üzerine görüş bildirmektir.
Sık Olmayan veya Alışılmadık Akut Kolesistit
Etiketlerkolesistit, akut kolesistit, antibiyotik, geriatrik, pediatrik
AmaçBu modülün amacı; Sık Olmayan veya Alışılmadık Akut Kolesistitleri incelemek tanı ve tedavi yönlemlerini incelemek, pediatrik ve geriatrik hastalarda bu hastalığı incelemektir.
DönemKasım 2009
Akut kolesistitte erken laparoskopik kolesistektomiye karşılık geç laparoskopik kolesistektomi: randomize klinik çalışma meta-analizi
Etiketlerkolesistit, laparoskopik kolesistektomi, randomize çalışma, meta-analiz
AmaçAkut kolesistitli hastalarda erken laparoskopik kolesistektominin rolünü saptamayı amaçladık. Bu konudaki mevcut meta-analizler yarı-randomize çalışmalar ile açık ve laparoskopik yaklaşımların birlikte değerlendirildiği laparoskopik grupların alt küme analizini içermektedir. Ayrıca ameliyat zamanı çalışmalarda farklılık göstermektedir. Bu faktörler sonuçların geçerliliğini etkileyebilir ve bu nedenle yüksek kaliteli çalışmalara ait iyi düzenlenmiş meta-analiz gereklidir. Bu meta-analizde açık prosedürlere dönüş, hastanede kalış süresi, kısa süreli komplikasyonlar ve cerrahiye bağlı morbiditedeki farklılıklar değerlendirilmektedir