This will be shown to users with no Flash or Javascript.
DönemKasım 2009
Akut kolesistitte erken laparoskopik kolesistektomiye karşılık geç laparoskopik kolesistektomi: randomize klinik çalışma meta-analizi
Etiketlerkolesistit, laparoskopik kolesistektomi, randomize çalışma, meta-analiz
AmaçAkut kolesistitli hastalarda erken laparoskopik kolesistektominin rolünü saptamayı amaçladık. Bu konudaki mevcut meta-analizler yarı-randomize çalışmalar ile açık ve laparoskopik yaklaşımların birlikte değerlendirildiği laparoskopik grupların alt küme analizini içermektedir. Ayrıca ameliyat zamanı çalışmalarda farklılık göstermektedir. Bu faktörler sonuçların geçerliliğini etkileyebilir ve bu nedenle yüksek kaliteli çalışmalara ait iyi düzenlenmiş meta-analiz gereklidir. Bu meta-analizde açık prosedürlere dönüş, hastanede kalış süresi, kısa süreli komplikasyonlar ve cerrahiye bağlı morbiditedeki farklılıklar değerlendirilmektedir
CONSORT 2010:paralel grup randomize çalışmaların yayınlanması için yenilenmiş kılavuz
Etiketlerkanıta dayalı tıp, kılavuz, randomize çalışma
Amaçİyi düzenlenmiş ve hakkıyla uygulanmış randomize kontrollü çalışmalar (RKÇ) sağlık girişimlerinin etkinliğine yönelik en geçerli kanıtlar sağlarlar, ancak yöntemi yetersiz çalışmalar yanlı tutum (bias), özellikle de abartılmış tedavi etkileri ile birliktedir. Kötü düzenlenmiş ve raporlanmış çalışmalardan çıkan yan tutan sonuçlar, bir hastanın tedavi kararlarının verilmesinden, ulusal halk sağlığı politikasının şekillendirilmesine kadar sağlık ile ilgili her seviyedeki karar verme sürecini yanlış yönlendirebilir. Klinik çalışmaların kalitesinin ciddi biçimde değerlendirilmesi ancak RKÇ'ların dizaynı, yürütülmesi ve analizi raporda ayrıntılı ve kesin tanımlanmışsa mümkündür. RKÇ'ların raporlanması, şeffaf olmak bir yana, sıklıkla eksiktir ve zayıf metodolojiden kaynaklı eşlik eden başka sorunları da içerir.
DönemAralık 2009
İnguinal Herni Tamirinde Açık Mesh Teknikleri: Randomize Klinik Çalışmaların Meta-Analizi
Etiketlerherni rekürrensi, mesh, açık mesh, meta-analiz, makale, kanıta dayalı tıp, kronik ağrı, randomize çalışma, herni tamiri
AmaçBu rapor cerrahi süresi, işe dönüş zamanı, komplikasyonlar, kronik ağrı ve herni rekürrensi bağlamında inguinal herni tamirinde açık mesh tekniklerini değerlendirmeyi amaçlayan ve yayınlanmış verileri ele alan bir meta-analizdir.
DönemOcak 2010
Meta-analiz-Kolorektal cerrahide standart, kısıtlı ve ilave sıvı uygulaması
Etiketlerkanıta dayalı tıp, makale, meta-analiz, kolorektal cerrahide , randomize çalışma
AmaçHenrik Kehlet 1990'ların sonunda perioperatif bakım kavramını ortaya attı. Daha sonra "cerrahi sonrası hızlı iyileşme" (ERAS - enhanced recovery after surgery) veya sadece "hızlı iyileşme" olarak adlandırılan bu yaklaşım, cerrahiyle ilişkili fiziksel ve psikolojik stresi azaltmayı amaçlıyordu. Bu yaklaşımın komplikasyonları azaltması ve sonuçta hastanede kalış süresini kısaltması arzu edilmektedir. Gerçekten de randomize kontrollü çalışmaların (RKÇ) sistematik incelemesi ve meta analizi kolon cerrahisinde ERAS programlarının güvenilir ve hastanede kalış süresinin kısalmasında etkin olduğunu ortaya koymuştur
DönemHaziran 2012
Safra kesesi taşı ve şüpheli koledok taşlarında intraoperatif endoskopik sfinkterotomi ile preoperatif endoskopik sfinkterotominin karşılaştırılması Sistematik inceleme ve Meta-analiz
Etiketlersafra kesesi, koledok taşı, kolesistektomi, randomize çalışma, makale, kanıta dayalı tıp
AmaçBu makelenin amacı; intraoperatif endoskopik sfinkterotomi ile preoperatif endoskopik sfinkterotominin karşılaştırılması, sistemik incelemesi ve meta-analizinin yapılmasıdır