This will be shown to users with no Flash or Javascript.
Akut Mezenter İskemi
Etiketlerakut mezenter iskemi, iskemi, AMİ, çöliak arter, barkow hattı
AmaçAkut Mezenter İskemi cerrahi kliniklerinde az rastlanmakla birlikte oldukça yüksek morbidite ve mortaliteye sahiptir. Hızlı ilerleyen klinik gidişe rağmen erken tanı koymada ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Günlük uygulamalarımızda, tanı konduğu anda da uygulanacak girişimsel radyoloji ve cerrahi teknikler açısından da belirsizlikler yaşanmaktadır. Bu modülde akut mezenter iskeminin etyolojisi ve tipleri hakkında genel bir bilgi verildikten sonra, mezenter alan vasküler yapısı hakkında detaylı bilgi verilecektir. Hastalığın fizyoloji ve hızlı seyri sırasındaki fizyopatolojisi anlatılacaktır. Semptom ve klinik gidiş anlatılacak, hastalığın tipleri hakkında detaylı irdeleme yapılacaktır. Konvansiyonel ve modern tüm tanı araçları gözden geçirilecek, gelecekte umut veren yeni tanı metodlarından da bahsedilecektir. Genel tedavi prensipleri, invazif ve noninvazif tedavi yöntemleri ayrıntılı ve karşılaştırmalı olarak incelenecektir. Modülün sonunda, akut mezenter iskemi sorununa tanısal yaklaşımı ve tedavi prensiplerini içeren bir algoritma da sunulucaktır. <p style="font-size:10px;"><strong><em>Doç Dr. Gürsel Soybir<br> Çıkar çatışması açıklaması: Yok (Herhangi bir ilaç ve biyoteknoloji endüstrisi ile finansal ilişkisi yoktur).</em></strong></p>
Anal Fissür
Etiketlerfissür, anal bölge, anal fissür, lineer yırtık, linea dentata, anal manometri, hipertoni, posterior, anterior, iskemi, anatomi, fizyopatoloji, etyopatogenez
AmaçBu eğitim modülünün amacı anorektal bölgenin benign hastalıklarından biri olan ve pratikte sık karşılaşılan Anal fissür ile ilgili güncel bilgileri gözden geçirmek ayrıca hastalığın tanısını doğru koymak, en uygun tedavi seçeneğini belirlemek ve tedavinin olası komplikasyonlarındaki yaklaşımların literatür bilgilerine uygun olarak yapılmasını sağlamaktır.