This will be shown to users with no Flash or Javascript.
Akut Apandisit
Etiketlerakut, apandisit, fizyopatoloji
AmaçBu modülde öngörülen öğrenme hedefi; Akut apandistin etiyolojisi, akut apandisitin fizyopatolojisi, akut apandisitin kliniği hakkında bilgi vermek, akut apandisitin tanı ve tedavi yöntemlerini tartışmak, akut apandisitin komplikasyonları üzerinde durmak ve özel durumlardaki akut apandisite yaklaşımı tartışmaktır.
Anal Fissür
Etiketlerfissür, anal bölge, anal fissür, lineer yırtık, linea dentata, anal manometri, hipertoni, posterior, anterior, iskemi, anatomi, fizyopatoloji, etyopatogenez
AmaçBu eğitim modülünün amacı anorektal bölgenin benign hastalıklarından biri olan ve pratikte sık karşılaşılan Anal fissür ile ilgili güncel bilgileri gözden geçirmek ayrıca hastalığın tanısını doğru koymak, en uygun tedavi seçeneğini belirlemek ve tedavinin olası komplikasyonlarındaki yaklaşımların literatür bilgilerine uygun olarak yapılmasını sağlamaktır.
Elektif Eksploratuvar Laparotomi
Etiketlerlaparoskopi, laparotomi, cerrahisi endikasyon, ağrı, fizyopatoloji, eksplorasyon
AmaçGerek acil, gerekse elektif operasyonlarda yapılan batın içi eksplorasyon her cerrahın karşılaştığı bir durumdur. Bu modülde öncelikle batın içi ile ilgili fizyolojik bilgiler gözden geçirilecek ve ardından eksplorasyon teknikleri hakkında bilgi sunulacaktır.