This will be shown to users with no Flash or Javascript.
İstatistiksel Testlerin Seçimi
Etiketleristatistik, hipotez, bağımlılık, t testi, Mann Whitney U testi, paired t testi, ANOVA, Kruskal Wallis testi, veri
Amaç"İstatistiksel Testlerin Seçimi" adlı kursumuz, İstatistiksel testlerin seçiminde kullanılan kriterlerin, çeşitli durumlarda hangi testleri tercih etmek gerektiğinin araştırılmasını amaçlamaktadır.
Tıbbi Araştırmalarda Çalışma Tasarımı
Etiketlerİstatistik, mesleki destek, hipotez, istatistiksel metotlar
Amaç"Tıbbi Araştırmalarda Çalışma Tasarımı" adlı modülümüz, çalışma tasarımının temel ilkelerinin ve belli başlı çalışma tiplerinin araştırılmasını amaçlamaktadır.