This will be shown to users with no Flash or Javascript.
İstatistiksel Testlerin Seçimi
Etiketleristatistik, hipotez, bağımlılık, t testi, Mann Whitney U testi, paired t testi, ANOVA, Kruskal Wallis testi, veri
Amaç"İstatistiksel Testlerin Seçimi" adlı kursumuz, İstatistiksel testlerin seçiminde kullanılan kriterlerin, çeşitli durumlarda hangi testleri tercih etmek gerektiğinin araştırılmasını amaçlamaktadır.