This will be shown to users with no Flash or Javascript.
Adrenal Cerrahisi
Etiketleradrenal, adrenalektomi, adrenal bez, diseksiyon, laparoskopi, transabdominal, video
AmaçGünümüzde küçük fonksiyonel kitlelerde altın standart olarak kabul edilen laparoskopik adrenalektomi ameliyatları videolar ile anlatılmaktadır. Bu modül transabdominal, lateral retroperitoneal ve posterior retroperitoneal adrenalektomi ameliyatlarını gösteren videoları içermektedir.
Adrenal Kitlelere Yaklaşım
Etiketlerdiseksiyon, median ven, ven, adrenal, adrenal bez, hiperaldosteronizm, hiperadrenokortisizm, insidentaloma, konstast, MRI, retroperitonal, transabdominal, adrenalektomi, laparoskopi
AmaçAdrenal bez anatomisi ve fizyolojisini içeren kısa bilgilerle başlayan bu modülde, adrenal bez hastalıkları hakkında ayrıntılı bilgiler verilmektedir. Klinik uygulamada adrenal insidental bir kitle ile karşılaşıldığı zaman yaklaşımın ne olması gerektiği, görüntüleme tetkikleri ile bu kitlelerin selim/habis ayırımının nasıl yapıldığı, cerrahi tedavi endikasyonları, cerrahi tedavi seçenekleri tartışılmıştır.
Lateral Boyun Diseksiyonu
Etiketleriyi diferansiye tiroid kanseri, boyun, lenf metastazı, diseksiyon
AmaçBu eğitim modülünün amacı iyi diferansiye tiroid kanserlerinin en sık metastaz yaptığı boyun lenfatiklerinden lateral boyun lenf bezlerine yaklaşımı, diseksiyon endikasyonlarını, anatomisini ve diseksiyon tekniğini anımsatmaktır. Lateral boyun diseksiyonu ameliyatının farklı aşamaları farklı hastalardaki video çekimleri ile sunulmuştur.
Rektum Cerrahisi
Etiketlervideo, rektum, rektum kanseri, diseksiyon, cerrahi teknik, mezorektal diseksiyon
Amaç"Rektum Cerrahisi" adlı kursumuzda rektum kanserine klinik biyolojik yaklaşım örnekleri sergilenmektedir. Animasyonlar ve gerçek ameliyat görüntülerinden oluşan kursumuz, 27 videodan oluşmaktadır.
Total Tiroidektomi ve Santral Diseksiyon
Etiketlertiroid kanseri, diseksiyon, tiroid, kanser, median ven, ligasyon, rekürren, ste, video, ven, flep
AmaçBu eğitimin genel amacı tiroid kanseri tanı ve tedavisi konusundaki güncel bilgileri gözden geçirmek ve tiroid cerrahisinin ilkelerini anımsamaktır. <ul> <li>Tiroid nodüllerine yaklaşım,</li> <li>Tiroid kanserinde tanı ve tedavi ilkeleri,</li> <li>Tiroid kanserinde izlem</li> </ul> bölümlerinde tiroid nodülü ve tiroid kanserine yaklaşımla ilgili güncel genel bilgilerin verilmesi hedeflenmiştir. <ul> <li>Total tiroidektomi ve santral diseksiyon,</li> <li>Fonksiyonel boyun diseksiyonu,</li> <li>Komplikasyonlar</li> </ul> bölümlerinde tiroid kanserine yönelik cerrahi girişimler hatırlanacaktır. Farklı teknik uygulamaların görülebilmesi için ameliyatların aşamaları, değişik olgularda yapılan video çekimleri ile sunulmuştur.