This will be shown to users with no Flash or Javascript.
Araştırma Sonuçlarının Yazılımı Sunumu
Etiketleraraştırma, tez hazırlama, veri
AmaçBu modülde, araştırma sonuçları sunum kategorileri, yayınlanacak kaynak seçimi, kabul-red nedenleri hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Araştırmanın Yürütülmesi
Etiketlertez hazırlama, araştırma, veri, veri tipleri, logbook
AmaçBu modülde, bir araştırmanın yürütülmesinde önemli rol oynayan kayıt tutma, veri tabanının hazırlanması ve kullanımı, log book oluşturma, alt yapı sağlama ,araştırıcı ve yardımcı personel görevlerinin tanımlanması hedeflenmiştir.
İstatistiksel Testlerin Seçimi
Etiketleristatistik, hipotez, bağımlılık, t testi, Mann Whitney U testi, paired t testi, ANOVA, Kruskal Wallis testi, veri
Amaç"İstatistiksel Testlerin Seçimi" adlı kursumuz, İstatistiksel testlerin seçiminde kullanılan kriterlerin, çeşitli durumlarda hangi testleri tercih etmek gerektiğinin araştırılmasını amaçlamaktadır.