This will be shown to users with no Flash or Javascript.
DönemAralık 2009
İnguinal Herni Tamirinde Açık Mesh Teknikleri: Randomize Klinik Çalışmaların Meta-Analizi
Etiketlerherni rekürrensi, mesh, açık mesh, meta-analiz, makale, kanıta dayalı tıp, kronik ağrı, randomize çalışma, herni tamiri
AmaçBu rapor cerrahi süresi, işe dönüş zamanı, komplikasyonlar, kronik ağrı ve herni rekürrensi bağlamında inguinal herni tamirinde açık mesh tekniklerini değerlendirmeyi amaçlayan ve yayınlanmış verileri ele alan bir meta-analizdir.
DönemŞubat 2010 (1)
İnsizyonel / Ventral Hernide Laparoskopik Tamire Karşılık Açık Tamir: Meta-analiz
Etiketlerkanıta dayalı tıp, herni tamiri, makale
AmaçBu makalenin amacı meta-analizi bir araç olarak kullanarak cerrahi zamanı, hastanede toplam kalış süresi, perioperatif komplikasyonlar, postoperatif yara ağrısı ve rekürrens oranları bağlamında laparoskopik IVH tamirine karşılık açık IVH tamiri sonuçlarını karşılaştırmaktır.
DönemŞubat 2010 (2)
Primer ve insizyonal abdominal duvar hernileri klasifikasyonu
Etiketlerherni tamiri, kanıta dayalı tıp, makale
AmaçBu modülün amacı Primer ve insizyonal abdominal duvar hernileri klasifikasyonu hakkında bilgi vermektir.
DönemKasım 2012
Stoma Kapatılma Yerinde İnsizyonel Herni İnsidansı Sistematik Derleme ve Meta-analiz
Etiketlermeta-analiz, herni tamiri, kanıta dayalı tıp, makale
AmaçBu makale ile stoma kapatılması sonrasında gelişen herni insidansını ve risk faktörlerinin saptanması hedeflenmiştir.