This will be shown to users with no Flash or Javascript.
Kasık Fıtıkları
Etiketlerfıtık, kasık fıtığı, etyopatogenez, fıtık onarımları, inguinal herni, femoral herni
Amaç<p>Kasık fıtıkları, genel cerrahi polikliniklerine başvurular ve genel cerrahi ameliyatları içinde büyük bir paya sahiptir. Genellikle uzmanlık eğitiminin ilk yılında öğrenilmeye başlanın kasık fıtığı onarımları, her cerrahın tüm kariyeri boyunca en çok yapacağı ameliyatlardan biri olacaktır. Anatomisi karmaşık bir bölge olsa da cerrahisi major grubuna girmeyen kasık fıtıkları hakkında güncel bilgiye sahip olmak ve etkinliği güvenilir verilere göre en yüksek teknikleri bilmek hepimiz için önem taşımaktadır.</p> <p>Bu eğitim modülünde genel cerrahi uzmanlık eğitimi alan meslektaşlarımızın kasık fıtıkları konusunda edinmeleri yararlı olacak temel etiyolojik, epidemiyolojik, anatomik ve teknik bilgilere yer verilmiştir. Tüm metinlerin hazırlanmasında kanıta dayalı tıp ilkelerine bağlı kalmaya özen gösterilmiştir. Modül, animasyonlar ve videolarla desteklenerek izleyicinin anatomik ve teknik bilgileri somutlaştırması amaçlanmıştır.</p>