This will be shown to users with no Flash or Javascript.
Kolorektal Poliplere Yaklaşım
Etiketlerpolip, kolorektal cerrahide , lezyon, adenom, pseudopolip, FAP, cold biopsi, hot biopsi, snare polipektomi, haggitt sınıflaması, polipektomi
AmaçKolorektal karsinomların %90 dan fazlasının kaynaklandığı kolorektal poliplerin teşhisi, tedavisi ve takiplerindeki güncel yaklaşımlar ele alınmıştır. Özellikle endoskopik girişim yapmayan cerrahların ve cerrahi asistanlarının poliklinikte sık karşılaştığı kolorektal polipli hastaların rutin takipleri için algoritmalar sunulmuştur.
Kolorektal Kanserin Önlenmesinde Tarama Yöntemi Olarak Fleksibl Sigmoidoskopinin Önemi Sistematik Derleme ve Meta-analiz
Etiketlerkanıta dayalı tıp, makale, kolorektal cerrahide
AmaçBu sistematik derlemenin birincil amacı, fleksibl sigmoidoskopi?nin kolorektal kanserde mortalitenin azaltılmasında etkin bir tarama yöntemi olup olmadığını saptamaktır. İkincil amaçlar ise, fleksibl sigmoidoskopi?nin etkinliğini ölçmek ve ileri evre adenom, kolorektal kanser ve tarama sonrası kolorektal kanser insidans oranlarını saptamaktır.
DönemOcak 2010
Meta-analiz-Kolorektal cerrahide standart, kısıtlı ve ilave sıvı uygulaması
Etiketlerkanıta dayalı tıp, makale, meta-analiz, kolorektal cerrahide , randomize çalışma
AmaçHenrik Kehlet 1990'ların sonunda perioperatif bakım kavramını ortaya attı. Daha sonra "cerrahi sonrası hızlı iyileşme" (ERAS - enhanced recovery after surgery) veya sadece "hızlı iyileşme" olarak adlandırılan bu yaklaşım, cerrahiyle ilişkili fiziksel ve psikolojik stresi azaltmayı amaçlıyordu. Bu yaklaşımın komplikasyonları azaltması ve sonuçta hastanede kalış süresini kısaltması arzu edilmektedir. Gerçekten de randomize kontrollü çalışmaların (RKÇ) sistematik incelemesi ve meta analizi kolon cerrahisinde ERAS programlarının güvenilir ve hastanede kalış süresinin kısalmasında etkin olduğunu ortaya koymuştur