This will be shown to users with no Flash or Javascript.
DönemNisan 2011 (2)
Erişkinlerde Karın Cerrahi Sonrası Postoperatif Adinamik İleusun Sistemik Prokinetik Farmakolojik Tedavisi (İnceleme)
Etiketleranaljezikler, postoperatif, kanıta dayalı tıp, makale, ileus
AmaçBu modülün amacı; peri veya postoperatif epidural anestezi veya analjezi ile birlikte ya da bunlar olmaksızın abdominal cerrahiye alınan hastalarda POI tedavisinde sistematik olarak etki gösteren farklı prokinetik ilaçların faydalarını ve zararlarını değerlendirmektir.
DönemKasım 2011
Postoperatif ve Posttravma Hastalarda Mekanik Kompresyon ile Subkutan Heparin Tedavisinin Karşılaştırılması: Sistematik Derleme ve Metaanaliz
Etiketlerposttravmatik, postoperatif, kanıta dayalı tıp, makale, mekanik kompresyon , heparin, subkutan heparin
AmaçBu modülün amacı; postoperatif ve posttravma hastalarda mekanik kompresyon ile subkutan heparin tedavisinin karşılaştırılmasıdır.
DönemMart 2010
Postoperatif ve Posttravmatik Hastalarda Mekanik Kompresyona Karşılık Subkütan Heparin Tedavisi: Sistematik İnceleme ve Meta-analizi
Etiketlermeta-analiz, makale, kanıta dayalı tıp, postoperatif, posttravmatik
Amaç<p>Robert W.Eppsteiner, Jeniffer J.Shin, Jonas Johnson, Rob M. Van Dame</p> <p>Bu makalenin amacı postoperatif ve posttravmatik hastalarda mekanik kompresyona karşılık subkütan heparin tedavisini sistematik inceleme ve meta-analizi tartışmaktır.</p>