This will be shown to users with no Flash or Javascript.
Antibiyotik Profilaksisi ve Cerrahi Alan Enfeksiyonlarını Azaltmada Diğer Yöntemler
Etiketlerenfeksiyon, antibiyotik, antibiyotik profilaksisi, beta laktam alerjisi, cerrahi alan infeksiyonları
AmaçBu modülde; cerrahi alan enfeksiyonlarının azaltılmasında başta antibiyotik profilaksisi olmak üzere diğer yöntemlerin gözden geçirilmesi hedeflenmiştir.
Cerrahi Alan Enfeksiyonlarının Azaltılması İçin Perioperatif Önlemler
Etiketlerenfeksiyon, antibiyotik profilaksisi, profilaksi, drape
AmaçBu modülde; cerrahi alan enfeksiyonlarının azalması için perioperatif önlemler gözden geçirilmesi hedeflenmiştir.
Cilt ve Yumuşak Doku Enfeksiyonları
Etiketlercilt, yumusak doku, enfeksiyon
AmaçBu modülde, deri ve yumuşak doku infeksiyonlarında tanı ve tedavisi hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Postoperatif Ateş Nedenleri ve Değerlendirilmesi
Etiketlerpostoperatif, ateş, enfeksiyon
AmaçBu modülde, postoperatif ateş nedenleri, enfeksiyon ve enfeksiyon dışı nedenlerin ayırtedilmesi, erken ve geç dönemde görülen ateşte yaklaşım tarzları anlatılmıştır.
DönemHaziran 2011
Cerrahi Alan Enfeksiyonunun Önlenmesinde İntraoperatif Povidon-İyot'un Yeri (Meta-Analiz)
Etiketlerenfeksiyon, kanıta dayalı tıp, cerrahisi endikasyon, makale, povidon-iyot
AmaçBu modülün amacı; Povidon-İyot'un, cerrahi alan enfeksiyonlarının engellenmesinde önemli bir rol oynadığını göstermek ve nasıl uygulandığını belirtmektir.
DönemMayıs 2010 (2)
Cerrahide Antibiyotik Profilaksisi Genel Olarak Etkin Bir Müdahale midir?
Etiketlermakale, meta-analiz, yara, enfeksiyon, kanıta dayalı tıp
AmaçBu incelemenin ilk amacı her çalışmanın farklı fakat ilişkili senaryolarda aynı müdahale tipiyle çeşitli sonuçlar elde ettiği değişik meta-analizlerden toplanan bilginin faydasını ortaya koymaktır. İkinci amaç, bu şekilde toplanan bilgilerin, yapılan müdahalenin ilgili senaryo tipleri üzerindeki etkisine dair genel hipoteze yönelik veya bu hipoteze karşı kanıtları toplamada nasıl kullanılabileceğini göstermektir.
DönemHaziran 2012 (2)
Cerrahide Yara İyileşmesi ve Enfeksiyonlarda Sigara İçme ve Sigarayı Bırakmanın Klinik Etkisi: Sistematik İnceleme ve Meta-analiz
Etiketlercerrahi yara, yara, sigara, enfeksiyon, makale, kanıta dayalı tıp
AmaçBu makalenin amacı sigaranın cerrahi yara üzerindeki etkilerini incelemektir.
IDSA 2010 - Erişkinler ve Çocuklarda Komplike İntra-abdominal Enfeksiyon Tanı ve Tedavi İlkeleri
Etiketlerenfeksiyon, kanıta dayalı tıp, kılavuz
Amaç<p>Erişkinler ve Çocuklarda Komplike İntra-abdominal Enfeksiyon Tanı ve Tedavisi Kılavuzu, enfeksiyonu olan veya enfeksiyon riski taşıyan hastaların tedavisini hedeflemektedir.</p> <p>Bu kılavuz Cerrahi Enfeksiyon Birliği ve Amerika Enfeksiyon Hastalıkları Birliği tarafından hazırlanmıştır.</p> <p>Clinical Infectious Diseases 2010; 50:133-64</p>
DönemEylül 2012
Yara Koruyucular Cerrahi Alan Enfeksiyonlarını Azaltır: Randomize Kontrollü Çalışmaların Meta-Analizi
Etiketlerenfeksiyon, makale, kanıta dayalı tıp, cerrahi yara, yara, yara koruyucu
AmaçYara koruyucuların gastrointestinal ve biliyer kanal cerrahisi sonrasında cerrahi alan enfeksiyonu (CAE) riskini azaltıp azaltmadığını değerlendirmek amacıyla randomize kontrollü çalışmaların (RKÇ) meta-analizi gerçekleştirilmiştir.