This will be shown to users with no Flash or Javascript.
Akut Divertikülit
Etiketlerakut karın, akut batın, akut abdomen, akut divertikülit, sol alt karın ağrısı, Hinchey sınıflandırması, perkütan drenaj, olgu
AmaçAkut divertikülit modülü hafif akut divertikülit olgularında; öykü ve sorgulama, fizik bakı, laboratuvar, görüntüleme seçenekleri ve zamanlaması; divertikülit sınıflaması, akut divertikülitin ayırıcı tanısı, olgulara klinik yaklaşım tarzları, hastaneye yatış endikasyonları, medikal tedavi seçenekleri, perkütan girişim ve acil cerrahi operasyon endikasyonları, postoperatif takip protokolları ve tekrarlayıcı ataklar için cerrahi endikasyonları ve yandaş hastalığı olan olgularda cerrahi yaklaşım esasları hakkında katılımcıya ayrıntılı bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.
Gevşek Seton İle Tedavi Edilen Bir Transsfinkterik Fistül Olgusu
Etiketlerolgu, gevşek seton, transsfinkterik fistül, fistül
AmaçBir gerçek olgu üzerinden transfinkterik fistüllerin cerrahi tedavisinde sık kullanılan gevşek seton girişiminin cerrahi tekniğini göstermek, ameliyatın incelikli noktalarına dikkat çekmek
İntraabdominal İnfeksiyonlarda Antibiyotik Tedavisi
Etiketlerolgu, intraabdominal, infeksiyon, antibiyotik, barsak rezeksiyonu, anastomoz, abdominal, nekrotizan, bogata bag, perkütan drenaj, enterokok , enterobakter, aminoglikozid, pseudomonas aeruginosa, acinetobacter spp, candida , peritonit, abse, primer, sekonder, postoperatif, sepsis
Amaçİntraabdominal infeksiyon modülü, intraabdominal infeksiyonlarla ilgili etiyoloji, fizyopatoloji, etkenler, klinik, tanı, tedavi biçimleri-seçenekleri ve prognoz üzerinde çağdaş bilgi vermeyi hedeflemektedir. Modül tamamlandığında katılımcının modülden öğrendiklerini intraabdominal infeksiyonlu hastalarda kullanabilmesi, tanı tedavi ve takip aşamalarında analitik tartışma bilgisiyle donanması ve bu tür hastaların sağaltımında başarı sağlanması hedeflenmiştir.
Tanımlayıcı İstatistikler ve Normal Dağılım
Etiketlerolgu, istatistik
Amaç"Tanımlayıcı İstatistikler ve Normal Dağılım" adlı kursumuz, belli başlı tanımlayıcı istatistiklerin, normal dağılımın ne olduğunun ve normal dağılıma nasıl karar verileceğinin araştırılmasını amaçlamaktadır.
Vasküler Anastomoz
Etiketleranastomoz, cerrahi teknik, olgu
AmaçBu modülde damar anastomozunda kullanılan araç ve gereçlerin, uç-uca ve uç-yan damar anastomozu tekniğinin ve anastomozlarda paraşüt tekniğinin öğrenilmesi hedeflenmiştir.