This will be shown to users with no Flash or Javascript.
Kolonun ve Rektumun Travmatik Yaralanmaları
Etiketlerrektum, travma, kolon, yara, yaralanma
AmaçBu modülde öngörülen öğrenme hedefi; Kolon, rektumun yaralanmalarında tanı ve tedavi yaklaşımları ile sivil-askeri yaralanmalar arasındaki farkın öğrenilmesi, tedavi algoritmalarının ortaya konulmasıdır.
Künt Karın Travmaları ve Nonoperatif Tedavi Yaklaşımları
Etiketlerbatın, mezenterik damar, pankreas yaralanması, yara, organ, travma, karın
Amaç80'li yıllarda bilgisayarlı tomografinin klinik kullanıma girmesi ile popülarize olan künt batın travmalarında non operatif tedavi ile ilgili olarak bilgilerin güncellenmesi, tartışmalı konuların son dönem yapılan kanıt değeri yüksek çalışmaların ışığında tekrar değerlendirilmesidir.
Yanıklar
Etiketleryanık, yara, yaralanma
AmaçBu modülün amacı yanık hastalarında erken dönemde uygulanan temel tanı ve tedavi girişimlerini anlatmak, ortaya çıkabilecek komplikasyonları tanımlamaktır.
Yanıklarda Yara Bakımı & Cerrahi Tedavi
Etiketleryaralanma, yanık, yara, cerrahi teknik, cerrahisi endikasyon, komplikasyon
AmaçBu modülün amacı yanıklarda yara bakımı ve cerrahi tedaviyi anlatmaktır.
DönemMayıs 2010 (2)
Cerrahide Antibiyotik Profilaksisi Genel Olarak Etkin Bir Müdahale midir?
Etiketlermakale, meta-analiz, yara, enfeksiyon, kanıta dayalı tıp
AmaçBu incelemenin ilk amacı her çalışmanın farklı fakat ilişkili senaryolarda aynı müdahale tipiyle çeşitli sonuçlar elde ettiği değişik meta-analizlerden toplanan bilginin faydasını ortaya koymaktır. İkinci amaç, bu şekilde toplanan bilgilerin, yapılan müdahalenin ilgili senaryo tipleri üzerindeki etkisine dair genel hipoteze yönelik veya bu hipoteze karşı kanıtları toplamada nasıl kullanılabileceğini göstermektir.
DönemHaziran 2012 (2)
Cerrahide Yara İyileşmesi ve Enfeksiyonlarda Sigara İçme ve Sigarayı Bırakmanın Klinik Etkisi: Sistematik İnceleme ve Meta-analiz
Etiketlercerrahi yara, yara, sigara, enfeksiyon, makale, kanıta dayalı tıp
AmaçBu makalenin amacı sigaranın cerrahi yara üzerindeki etkilerini incelemektir.
DönemŞubat 2012
e-Makale: Hiperbarik Oksijen Terapisi: Zor İyileşen Akut Yaralar İçin Çözüm mü? Sistematik İnceleme
Etiketlerakut, yara, travma, kanıta dayalı tıp, makale, sistematik inceleme, akut yara
AmaçAkut yaralar vücudun herhangi bir parçasını saran doku zarfı bütünlüğünün yıkılması ile karakterizedie ve çoğunlukla cerrahi müdahale veya travma sonrasında gelişirler. Bu modülün amacı; zor iyileşen akut yaralar için hiperbarik oksijen terapisinin tedavi olup olmadığını incelemektir.
DönemEylül 2012
Yara Koruyucular Cerrahi Alan Enfeksiyonlarını Azaltır: Randomize Kontrollü Çalışmaların Meta-Analizi
Etiketlerenfeksiyon, makale, kanıta dayalı tıp, cerrahi yara, yara, yara koruyucu
AmaçYara koruyucuların gastrointestinal ve biliyer kanal cerrahisi sonrasında cerrahi alan enfeksiyonu (CAE) riskini azaltıp azaltmadığını değerlendirmek amacıyla randomize kontrollü çalışmaların (RKÇ) meta-analizi gerçekleştirilmiştir.