This will be shown to users with no Flash or Javascript.
Meme Kanserinde Evreleme, Evreye Göre Cerrahi Tedavi Yöntemleri ve Tedavi Sonrası İzlem
Etiketlerevreleme, meme, TNM, sentinel lenf nodu, bölgesel lenf nodu, duktal karsinoma
AmaçBu modülün amacı; meme kanseri için kullanılan evreleme sistemini açıklamak ve tedavi önerileri sunmaktır.
DönemHaziran 2010
Memede Duktal Karsinoma İn Situ: İnsidans, Tedavi ve Sonuçların Sistematik İncelemesi
Etiketlerinvaziv meme kanseri, kanıta dayalı tıp, duktal karsinoma, kılavuz
AmaçBu modülün amacı; Duktal karsinoma in situ (DKIS) ve invaziv meme kanseri risk faktörleri karşılaştırması ve insidans, tedavi ve sonuçların sistematik incelemesidir