This will be shown to users with no Flash or Javascript.
Cerrahi Yara ve Yönetimi - 1
Etiketlercerrahi yara, travma, kontamine yara, kirli yara, hematom, seroma, cerrahi alan infeksiyonları
AmaçModül öğrenim hedefleri; Bu modülde, Cerrahi yaranın tanımı, cerrahi yaranın iyileşmesi, cerrahi yaranın sınıflandırılması, cerrahi yarada gelişebilecek komplikasyonlar, önlenmesi ve tedavisi ve acil servise getirilen travma sonrası oluşmuş yaraya yaklaşım konularında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Kolonun ve Rektumun Travmatik Yaralanmaları
Etiketlerrektum, travma, kolon, yara, yaralanma
AmaçBu modülde öngörülen öğrenme hedefi; Kolon, rektumun yaralanmalarında tanı ve tedavi yaklaşımları ile sivil-askeri yaralanmalar arasındaki farkın öğrenilmesi, tedavi algoritmalarının ortaya konulmasıdır.
Künt Karın Travmaları ve Nonoperatif Tedavi Yaklaşımları
Etiketlerbatın, mezenterik damar, pankreas yaralanması, yara, organ, travma, karın
Amaç80'li yıllarda bilgisayarlı tomografinin klinik kullanıma girmesi ile popülarize olan künt batın travmalarında non operatif tedavi ile ilgili olarak bilgilerin güncellenmesi, tartışmalı konuların son dönem yapılan kanıt değeri yüksek çalışmaların ışığında tekrar değerlendirilmesidir.
Penetran Karın Travmaları
Etiketlertravma, karın
AmaçBu modülde, penetran karın yaralanmalarında izlenmesi gereken algoritmaları hatırlatmak hedeflenmiştir.
Solid Organ Travmaları
Etiketlertravma, solid organ
AmaçBu modülde, solid organ yaralanmalarına genel yaklaşım hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Travmalı Olgularda Tanısal ve Terapötik Laparoskopi
Etiketlertravma, tanısal laparoskopi, terapötik laparoskopi
AmaçBu modülde, travmalı olgularda tanısal ve terapötik laparoskopi hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
DönemŞubat 2012
e-Makale: Hiperbarik Oksijen Terapisi: Zor İyileşen Akut Yaralar İçin Çözüm mü? Sistematik İnceleme
Etiketlerakut, yara, travma, kanıta dayalı tıp, makale, sistematik inceleme, akut yara
AmaçAkut yaralar vücudun herhangi bir parçasını saran doku zarfı bütünlüğünün yıkılması ile karakterizedie ve çoğunlukla cerrahi müdahale veya travma sonrasında gelişirler. Bu modülün amacı; zor iyileşen akut yaralar için hiperbarik oksijen terapisinin tedavi olup olmadığını incelemektir.