This will be shown to users with no Flash or Javascript.
DönemEkim 2010
Adeziv İntestinal Obstrüksiyonda Suda Çözünen Kontrast Ajanın Diagnostik ve Terapötik Rolünün Sistematik İncelenmesi ve Meta-Analizi
Etiketlermeta-analiz, kanıta dayalı tıp, makale, adeziv, intestinal
AmaçSon zamanlarda çok sayıda randomize kontrollü çalışmada (RKÇ) Suda Çözünen Kontrast Ajanın terapötik rolü değerlendirilmiş ve çelişkili sonuçlara ulaşılmıştır. Bu metaanalizin amacı adeziv İBO tedavisinde Suda Çözünen Kontrast Ajanın diagnostik ve terapötik rolünü araştırmaktır.