This will be shown to users with no Flash or Javascript.
Akut Apandisit
Etiketlerakut, apandisit, fizyopatoloji
AmaçBu modülde öngörülen öğrenme hedefi; Akut apandistin etiyolojisi, akut apandisitin fizyopatolojisi, akut apandisitin kliniği hakkında bilgi vermek, akut apandisitin tanı ve tedavi yöntemlerini tartışmak, akut apandisitin komplikasyonları üzerinde durmak ve özel durumlardaki akut apandisite yaklaşımı tartışmaktır.
Akut Karın Ağrısı
Etiketlerakut, akut karın, karın, patofizyoloji, anamnez
AmaçBu modülde akut karın ağrısının tanımlanması, sınıflandırılması, klinik, radyolojik değerlendirmesinin öğrenilmesi hedeflenmektedir. Modülde sırası ile Akut Karın Ağrısının Tanım, Epidemiyoloji, Patofizyoloji, Sınıflandırma , Klinik Değerlendirme, Laboratuvar ve Radyolojik özellikleri ele alınacaktır.
Akut Kolanjit
Etiketlerakut, safra kesesi, tıkanıklık, drenaj, biliyer drenaj, geriatrik, pediatrik
AmaçSafra yollarında akımın yavaşlaması ya da tıkanıklığı sonucu oluşan infeksiyöz bir sendrom olan akut kolanjitin geniş tanımı yapılacak, etiyolojisi incelenecek, klinik ve radyolojik incelemelerin rolü belirtilecek ve tedavisi hakkında tartışılacaktır.
DönemAralık 2012
Akut Üst Gastrointestinal Kanamada Transfüzyon Stratejileri
Etiketlerkanıta dayalı tıp, makale, akut, gastrointestinal sistem, transfüzyon
AmaçBu makale NEJM dergisinde 2013 Ocak sayısında üst GİS kanamalarına transfüzyon yaklaşımını içeren bir çalışmadır. Çalışmada liberal transfüzyon stratejisini sınırlı transfüzyon stratejisi ile etkinlik ve güvenlik açısından karşılaştırılmıştır.
DönemŞubat 2012
e-Makale: Hiperbarik Oksijen Terapisi: Zor İyileşen Akut Yaralar İçin Çözüm mü? Sistematik İnceleme
Etiketlerakut, yara, travma, kanıta dayalı tıp, makale, sistematik inceleme, akut yara
AmaçAkut yaralar vücudun herhangi bir parçasını saran doku zarfı bütünlüğünün yıkılması ile karakterizedie ve çoğunlukla cerrahi müdahale veya travma sonrasında gelişirler. Bu modülün amacı; zor iyileşen akut yaralar için hiperbarik oksijen terapisinin tedavi olup olmadığını incelemektir.