This will be shown to users with no Flash or Javascript.
Akut Kolanjit
Etiketlerakut, safra kesesi, tıkanıklık, drenaj, biliyer drenaj, geriatrik, pediatrik
AmaçSafra yollarında akımın yavaşlaması ya da tıkanıklığı sonucu oluşan infeksiyöz bir sendrom olan akut kolanjitin geniş tanımı yapılacak, etiyolojisi incelenecek, klinik ve radyolojik incelemelerin rolü belirtilecek ve tedavisi hakkında tartışılacaktır.
Safra Taşı Hastalığı
Etiketlersafra kesesi
AmaçBu modülde, safra taşı hastalığının tanı ve tedavisi hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Apandisit ve safra taşlarının saptanması amacıyla cerrah tarafından yatak başında uygulanan ultrasonografi: Sistematik derleme ve meta-analiz
Etiketlerapandisit, safra kesesi, safra yolu, ultrasonografi, kanıta dayalı tıp, makale
Amaç
DönemHaziran 2012
Safra kesesi taşı ve şüpheli koledok taşlarında intraoperatif endoskopik sfinkterotomi ile preoperatif endoskopik sfinkterotominin karşılaştırılması Sistematik inceleme ve Meta-analiz
Etiketlersafra kesesi, koledok taşı, kolesistektomi, randomize çalışma, makale, kanıta dayalı tıp
AmaçBu makelenin amacı; intraoperatif endoskopik sfinkterotomi ile preoperatif endoskopik sfinkterotominin karşılaştırılması, sistemik incelemesi ve meta-analizinin yapılmasıdır