This will be shown to users with no Flash or Javascript.
Karın Ağrısı - Tanı ve Nedenleri
Etiketlerkarın, ağrı, fizik muayene, tanı
AmaçBu modülde günlük pratikte en sık karşılaşılan sorunlardan biri olan karın ağrısının temel özelliklerini, ağrı tiplerini, etyolojiye bağlı olarak gelişen ağrı desenlerini, lokalizasyona göre ağrı nedenlerini gözden geçirerek, karın ağrısı ile başvuran hastanın değerlendirilmesinde fizik muayene yöntemlerinde dikkat edilecek noktalara değinilecek ve ağrıya eşlik eden bazı belirtilerden bahsedilecektir.
Meme Kanserinde Tarama
Etiketlermeme, kanser, tarama, tanı, mamografi
AmaçMeme kanserinin dünyada ve Türkiyedeki insidansını içeren bilgilerle başlayan bu modülde, meme kanseri taramasının önemi, tarama yöntemleri ve avantajları, meme kanseri riskine göre kadınların nasıl bir tarama programına dahil edilmeleri gerektiği, taramanın başlangıç yaşının ve tarama sıklığının nasıl olması gerektiği ve taramada doğruluğu etkileyen faktörler tartışılmıştır.
Meme Patolojisi
Etiketlertanı, meme, patoloji, patoloji raporu, kanser, invaziv meme kanseri, spesmen
AmaçBu modülde meme kanserli hastalarda; çıkarılan spesmenin laboratuara gönderilme ve istem formunun hazırlanması, patolojik labowatuar materyalinin incelenmeye hazrılanması, standart patoloji raporunun özellikleri, meme kanseri tipleri ve meme kanserinin patolojik özellikleri konusunda bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Meme Sağlığı Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Kalite Yönetimi
Etiketlermeme, klinik, hizmet, tanı, tarama, kalite
AmaçBu modülde; meme sağlığı için sunulan hizmetlerin düzenlenmesi ve kalite yönetimi hakkında bilgi verilmeye calışılacaktır.
Meme Yakınmalarına Tanısal Yaklaşımlar
Etiketlertanı, meme, kitle, kist, meme başı, sitoloji, benign kitle, malign kitle
AmaçBu modülün amacı; meme polikliniğine başvuran hastalarda, semptomatik ve asemptomatik algoritmalar açıklanacaktır.
Memeye Yönelik Tanısal ve Cerrahi Girişimler
Etiketlermeme, tarama, tanı, cerrahi teknik
AmaçBu modülün amacı; memeye yönelik tanısal ve cerrahi girişimleri anımsatmaktır. memede kitle tanısal amaçlı incelenen bir hastada tanısal amaçlı olarak yapılabilecek biyopsi işlemlerini ve tekniklerini tanımlamak, teknik uygulamayı anlatmak, olası hataları ve komplikasyonları ve bunlara bağlı yaklaşımı gözden geçirmektir.
Postoperatif Oligüri Nedenleri ve Yaklaşım
Etiketleroligüri, postoperatif, böbrek, tanı
AmaçBu modülde, oligürinin önemi ve özellikle postoperatif dönemde böbrek kanlanmasının azalmasının yaratacağı sonuçlar ve çözümler, dehidratasyona yol açabilen ciddi kayıpları olan hastalarda sıvı gereksinimi ve oligürinin nedenleri ve ayırıcı tanının önemi konularının anlatılması hedeflenmiştir.