This will be shown to users with no Flash or Javascript.
Meme Patolojisi
Etiketlertanı, meme, patoloji, patoloji raporu, kanser, invaziv meme kanseri, spesmen
AmaçBu modülde meme kanserli hastalarda; çıkarılan spesmenin laboratuara gönderilme ve istem formunun hazırlanması, patolojik labowatuar materyalinin incelenmeye hazrılanması, standart patoloji raporunun özellikleri, meme kanseri tipleri ve meme kanserinin patolojik özellikleri konusunda bilgi verilmesi hedeflenmiştir.