This will be shown to users with no Flash or Javascript.
Meme Yakınmalarına Tanısal Yaklaşımlar
Etiketlertanı, meme, kitle, kist, meme başı, sitoloji, benign kitle, malign kitle
AmaçBu modülün amacı; meme polikliniğine başvuran hastalarda, semptomatik ve asemptomatik algoritmalar açıklanacaktır.