This will be shown to users with no Flash or Javascript.
Meme Kanseri Gelişimi Açısından Yüksek Riskli Hastaya Yaklaşım
Etiketlerinvaziv meme kanseri, meme, izlem, tarama, tamoksifen
AmaçBu modülün amacı; risk grubuna giren kadınlar için bazı risk azaltıcı yöntemleri tanımlaktır. Bu risk azaltıcı yöntemlerin temel amacı kanserden korunma, sağkalım avantajı sağlama ve hayat kalitesinde artış sağlamaktır.