This will be shown to users with no Flash or Javascript.
Araştırma Planlaması
Etiketlertez hazırlama, araştırma, planlama
AmaçBu modülde, rehber / danışman / mentor seçimi, fikir oluşturma, (tez konusu şeçimi), bilgiye ulaşma yöntemleri (literatür toplama), amacın belirlenmesi, çalışma tipinin belirlenmesi (insan/hayvan), hipotez oluşturma konularında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Araştırma Sonuçlarının Yazılımı Sunumu
Etiketleraraştırma, tez hazırlama, veri
AmaçBu modülde, araştırma sonuçları sunum kategorileri, yayınlanacak kaynak seçimi, kabul-red nedenleri hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Araştırma Tipleri
Etiketlertez hazırlama, araştırma, metadoloji, klinik
AmaçBu modülde klinik araştırma tipleri hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Araştırmanın Yürütülmesi
Etiketlertez hazırlama, araştırma, veri, veri tipleri, logbook
AmaçBu modülde, bir araştırmanın yürütülmesinde önemli rol oynayan kayıt tutma, veri tabanının hazırlanması ve kullanımı, log book oluşturma, alt yapı sağlama ,araştırıcı ve yardımcı personel görevlerinin tanımlanması hedeflenmiştir.
Bilim, Araştırma ve Yayın Etiği
Etiketlertez hazırlama, literatür, yayın etiği, araştırma
AmaçBu modülde katılımcılara bilim, araştırma ve yayın etiğinin temel kavram ve ilkelerini tanımlama, sorunların farkına varma konusunda bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Bilimsel Araştırmalar İçin Hakemlik
Etiketleraraştırma, araştırıcı, bilimsel yayın
AmaçBilimsel makale hakemliğinin tanımı, bilimsel makale hakemliği görevini kimlerin yapabileceği, bir dergi editöründen gelen bilimsel makale hakemliği davetinin nasıl yanıtlanacağı, bir dergi editöründen gelen bilimsel makale hakemliği davetinin hangi durumlarda kabul edilemeyebileceği, bilimsel bir makalenin nasıl değerlendirilmesi gerektiği, bilimsel makale değerlendirmesinin nasıl raporlanacağı, hakem raporunun editöre ve yazarlara yönelik bölümlerinde hangi bilgilerin yer alması gerektiği, hakemin temel görevinin yazarları yargılamak değil, makalenin bilimsel yönden değerlendirilmesini ve mümkünse iyileştirilmesini sağlamak olduğu konularında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Klinik Araştırma Metodolojisi
Etiketleraraştırma, klinik, metodoloji, araştırıcı
AmaçBu modülde, çıkarımların belirlenmesi, örneklerin hesaplanması, çalışmaya uygunluk (alınma) / çıkarılma kriterlerinin belirlenmesi, ölçeklerin belirlenmesi ve tarifi, çalışmanın yürütülüş algoritmasının hazırlanması, kullanılacak istatistik yöntemleri belirlemesi konusunda bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Proje Yazma ve Başvuru İşlemleri
Etiketlerproje yazma, araştırma, klinik, TUBİTAK
AmaçBu modülde, cerrahların klinik veya deneysel araştırmaları için gerekli maddi kaynaklara ulaşmak amacıyla başvurabilecekleri kurumlar, araştırma projesi hazırlarken dikkat etmeleri gereken konular ve etik kurul başvuruları hakkında bilgilendirme yapılması hedeflenmiştir.
Tez Yazım Teknikleri
Etiketlertez hazırlama, araştırma
AmaçBu modülde genel yazım özelliklerinin sıralanması, tez metninin düzenlenmesi, tez kapağı, özel sayfalar ve dizinler hakkında teknik bilgi veirlmesi, şekil-formül ve tablolar, ekler ve kaynaklar bölümünün hazırlanması konularına değinilecektir.