This will be shown to users with no Flash or Javascript.
İyi Klinik Uygulamalar Hakkında Genel Bilgiler
Etiketlermonitör, SAK, İKU, GCP
AmaçBu modülde, katılımcılara İyi Klinik Uygulamaların tanımı, bu tanım içinde yere alan destekleyici, izleyici (Monitör), Sözleşmeli Araştırma Kuruluşu (SAK) ve araştırmacının görev tanımları ve klinik araştırmanın planlanması, başlatılması, sürdürülmesi ve sonlandırılması aşamalarındaki rolleri hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.