This will be shown to users with no Flash or Javascript.
Akut Karın Ağrısı
Etiketlerakut, akut karın, karın, patofizyoloji, anamnez
AmaçBu modülde akut karın ağrısının tanımlanması, sınıflandırılması, klinik, radyolojik değerlendirmesinin öğrenilmesi hedeflenmektedir. Modülde sırası ile Akut Karın Ağrısının Tanım, Epidemiyoloji, Patofizyoloji, Sınıflandırma , Klinik Değerlendirme, Laboratuvar ve Radyolojik özellikleri ele alınacaktır.