This will be shown to users with no Flash or Javascript.
DönemOcak 2012
MEN1 Hastalarında Primer Hiperparatiroidizmin Optimal Cerrahi Tedavisi: Sistematik İnceleme
Etiketlerendokrin, endokrin neoplazi, paratiroid, optimal, SPTX, PTH, PTH normalizasyonu
AmaçMultipl endokrin neoplazi sendromu tip 1 (MEN1) nadir rastlanan otozomal dominant kalıtsal bir hastalıktır. MEN1, 11. kromozomda MEN1 genindeki germline mutasyonundan kaynaklanır. Bu modülün amacı bu hastalarda cerrahiye tedaviye ilişkin deneyimleri değerlendirmek ve bir meta-analiz gerçekleştirmektir.