This will be shown to users with no Flash or Javascript.
Apandisit ve safra taşlarının saptanması amacıyla cerrah tarafından yatak başında uygulanan ultrasonografi: Sistematik derleme ve meta-analiz
Etiketlerapandisit, safra kesesi, safra yolu, ultrasonografi, kanıta dayalı tıp, makale
Amaç
Koledok Taşlarına Yaklaşım Kılavuzu
Etiketlersafra yolu, koledok taşı, hepatobiliyer, ERCP, MRK, EUS, kolanjiyografi
AmaçKoledok taşı varlığı şüphesi bulunan hastalarda kesin tanı için farklı invaziv ve noninvaziv tanı yöntemleri mevcuttur. Koledok taşı varlığı ortaya konan hastalar için de gelişen tıp tekniği ile birlikte alternatif tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Bu klavuz, koledok taşlarının tanısı ve tedavisi için izlenmesi gereken uygun yolun tarif edilmesi amacıyla hazırlanmıştır.