This will be shown to users with no Flash or Javascript.
Koledok Taşları
Etiketlerkoledok taşı
AmaçBu modülde, koledok taşlarının oluşumu, klinik belirtileri, tanı yöntemleri ve tedavi seçenekleri hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Koledok Taşlarına Yaklaşım Kılavuzu
Etiketlersafra yolu, koledok taşı, hepatobiliyer, ERCP, MRK, EUS, kolanjiyografi
AmaçKoledok taşı varlığı şüphesi bulunan hastalarda kesin tanı için farklı invaziv ve noninvaziv tanı yöntemleri mevcuttur. Koledok taşı varlığı ortaya konan hastalar için de gelişen tıp tekniği ile birlikte alternatif tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Bu klavuz, koledok taşlarının tanısı ve tedavisi için izlenmesi gereken uygun yolun tarif edilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
DönemHaziran 2012
Safra kesesi taşı ve şüpheli koledok taşlarında intraoperatif endoskopik sfinkterotomi ile preoperatif endoskopik sfinkterotominin karşılaştırılması Sistematik inceleme ve Meta-analiz
Etiketlersafra kesesi, koledok taşı, kolesistektomi, randomize çalışma, makale, kanıta dayalı tıp
AmaçBu makelenin amacı; intraoperatif endoskopik sfinkterotomi ile preoperatif endoskopik sfinkterotominin karşılaştırılması, sistemik incelemesi ve meta-analizinin yapılmasıdır