This will be shown to users with no Flash or Javascript.
Diyabetik Hastaların Preoperatif Hazırlığı
Etiketlercerrahisi endikasyon, sepsis, hiperkalemi, diyatermi, nöropati, obezite, görüntüleme, enfeksiyon
Amaç<ol> <li>Diyabetik hastalardaki preoperatif hazırlığın önemini bilmek</li> <li>Kan glukoz düzeyindeki değişikliklerin ne gibi durumlara yol açabildiğini kavramak</li> <li>Diyabetik hastalarda kardiyopulmoner risk değerlendirilmesinin önemli olduğunu belirtmek</li> <li>Diyabetik hastalarda preoperatif laboratuvar testlerinin önemini vurgulamak</li> <li>Kontrol altına alınmayan kan glukoz düzeylerinin ne gibi sorunlara yol açabileceğini vurgulamak</li> <li>Tip 1 ve 2 diyabeti olan hastalarda ameliyat öncesi dönemde hazırlığın nasıl olması gerektiğini belirtmek</li> </ol>
Obezite Tedavisinde Endoskopik Girişimler
Etiketlerobezite, endoskopik
AmaçBu modülde, obezite tedavisinde endoskopik girişimler hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Obezite ve gastrointestinal kanser
Etiketlergastrointestinal kanser, obezite, kanıta dayalı tıp, makale
AmaçGünümüzde yapılan calışmalar Obezite ile gastrointestinal kanser arasındaki güçlü ilişkiyi gösteren kanıtları ortaya çıkmaktadır. Bu inceleme, elde edilen kanıtları epidemiyolojik ve patofizyolojik perspektiften özetlemektedir. Bu derlemede Obezite ve kanser ilişkilisi, ayrıca mekanizmaları tanımlanmıştır.