This will be shown to users with no Flash or Javascript.
Bilimsel Bir Makale Nasıl Sunulur?
Etiketlermakale, bilimsel yayın, mesleki destek
Amaç"Makale Toplantıda Nasıl Sunulur?" kursu, bir bilimsel makalenin tanımı, yazım ve basım formatı, bir makalede karşılaşılabilecek temel bilimsel kavramlar, standart bir makalenin bileşenleri, makale okurken izlenmesi gereken adımlar, dikkat edilmesi gereken noktalar ile yayımlanmış bir makalenin değerlendirilmesi ve bilimsel yayınlarda intihal başlıklarında ayrıntılı bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.
Bilimsel Makale Nasıl Okunur?
Etiketlerbilimsel yayın, makale
Amaç"Bilimsel Makale Nasıl Okunur?" kursu, bir bilimsel makalenin tanımı, yazım ve basım formatı, bir makalede karşılaşılabilecek temel bilimsel kavramlar, standart bir makalenin bileşenleri, makale okurken izlenmesi gereken adımlar, dikkat edilmesi gereken noktalar ile yayımlanmış bir makalenin değerlendirilmesi ve bilimsel yayınlarda intihal başlıklarında ayrıntılı bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.
DönemAğustos 2011
Abdominal Cilt İnsizyonlarında Bistüri veya Diyatermi Etkinliğinin Metaanalizi
Etiketlercilt, insizyon, bistüri, diyatermi, makale, kanıta dayalı tıp, meta-analiz
AmaçCilt insizyonlarında geleneksel olarak bistüriler kullanılmaktadır. Diyatermi ile yapılan insizyonlar ise cerrahlar arasında daha az popülerdir. Bu meta-analizin amacı her iki tekniğin etkinliğini karşılaştırmak ve diyatermi insizyonları hakkındaki yanlış düşünceleri ortaya koymaktır.
DönemEkim 2010
Adeziv İntestinal Obstrüksiyonda Suda Çözünen Kontrast Ajanın Diagnostik ve Terapötik Rolünün Sistematik İncelenmesi ve Meta-Analizi
Etiketlermeta-analiz, kanıta dayalı tıp, makale, adeziv, intestinal
AmaçSon zamanlarda çok sayıda randomize kontrollü çalışmada (RKÇ) Suda Çözünen Kontrast Ajanın terapötik rolü değerlendirilmiş ve çelişkili sonuçlara ulaşılmıştır. Bu metaanalizin amacı adeziv İBO tedavisinde Suda Çözünen Kontrast Ajanın diagnostik ve terapötik rolünü araştırmaktır.
DönemAralık 2012
Akut Üst Gastrointestinal Kanamada Transfüzyon Stratejileri
Etiketlerkanıta dayalı tıp, makale, akut, gastrointestinal sistem, transfüzyon
AmaçBu makale NEJM dergisinde 2013 Ocak sayısında üst GİS kanamalarına transfüzyon yaklaşımını içeren bir çalışmadır. Çalışmada liberal transfüzyon stratejisini sınırlı transfüzyon stratejisi ile etkinlik ve güvenlik açısından karşılaştırılmıştır.
Apandisit ve safra taşlarının saptanması amacıyla cerrah tarafından yatak başında uygulanan ultrasonografi: Sistematik derleme ve meta-analiz
Etiketlerapandisit, safra kesesi, safra yolu, ultrasonografi, kanıta dayalı tıp, makale
Amaç
DönemHaziran 2011
Cerrahi Alan Enfeksiyonunun Önlenmesinde İntraoperatif Povidon-İyot'un Yeri (Meta-Analiz)
Etiketlerenfeksiyon, kanıta dayalı tıp, cerrahisi endikasyon, makale, povidon-iyot
AmaçBu modülün amacı; Povidon-İyot'un, cerrahi alan enfeksiyonlarının engellenmesinde önemli bir rol oynadığını göstermek ve nasıl uygulandığını belirtmektir.
DönemMayıs 2010 (2)
Cerrahide Antibiyotik Profilaksisi Genel Olarak Etkin Bir Müdahale midir?
Etiketlermakale, meta-analiz, yara, enfeksiyon, kanıta dayalı tıp
AmaçBu incelemenin ilk amacı her çalışmanın farklı fakat ilişkili senaryolarda aynı müdahale tipiyle çeşitli sonuçlar elde ettiği değişik meta-analizlerden toplanan bilginin faydasını ortaya koymaktır. İkinci amaç, bu şekilde toplanan bilgilerin, yapılan müdahalenin ilgili senaryo tipleri üzerindeki etkisine dair genel hipoteze yönelik veya bu hipoteze karşı kanıtları toplamada nasıl kullanılabileceğini göstermektir.
DönemHaziran 2012 (2)
Cerrahide Yara İyileşmesi ve Enfeksiyonlarda Sigara İçme ve Sigarayı Bırakmanın Klinik Etkisi: Sistematik İnceleme ve Meta-analiz
Etiketlercerrahi yara, yara, sigara, enfeksiyon, makale, kanıta dayalı tıp
AmaçBu makalenin amacı sigaranın cerrahi yara üzerindeki etkilerini incelemektir.
DönemŞubat 2011
Ciddi Akut Pankreatitte Peritoneal Lavaj: Randomize Çalışmaların Sistematik Derlemesi
Etiketlerpankreatektomi, makale, kanıta dayalı tıp, peritoneal lavaj, lavaj
AmaçBu çalışmanın amacı, peritoneal lavajın ciddi akut pankreatitli hastalarda morbidite, mortalite ve hastane yatış sürelerini azaltmadığını göstermektir. Bu uygulama (peritoneal lavaj) ulaşılabilir en iyi kanıtlara dayanmamaktadır ve akut pankreatitli hastalarda kullanımı etik olmayacaktır.
DönemŞubat 2012
e-Makale: Hiperbarik Oksijen Terapisi: Zor İyileşen Akut Yaralar İçin Çözüm mü? Sistematik İnceleme
Etiketlerakut, yara, travma, kanıta dayalı tıp, makale, sistematik inceleme, akut yara
AmaçAkut yaralar vücudun herhangi bir parçasını saran doku zarfı bütünlüğünün yıkılması ile karakterizedie ve çoğunlukla cerrahi müdahale veya travma sonrasında gelişirler. Bu modülün amacı; zor iyileşen akut yaralar için hiperbarik oksijen terapisinin tedavi olup olmadığını incelemektir.
DönemNisan 2011 (2)
Erişkinlerde Karın Cerrahi Sonrası Postoperatif Adinamik İleusun Sistemik Prokinetik Farmakolojik Tedavisi (İnceleme)
Etiketleranaljezikler, postoperatif, kanıta dayalı tıp, makale, ileus
AmaçBu modülün amacı; peri veya postoperatif epidural anestezi veya analjezi ile birlikte ya da bunlar olmaksızın abdominal cerrahiye alınan hastalarda POI tedavisinde sistematik olarak etki gösteren farklı prokinetik ilaçların faydalarını ve zararlarını değerlendirmektir.
DönemTemmuz 2012
Fıtık Cerrahisi Sonrasında Yama Kullanımına Bağlı Enfeksiyonlara Neden Olan Risk Faktörleri: Kohort Çalışmalarının Meta-analizi
Etiketlerfıtık, karın, makale, kanıta dayalı tıp
AmaçBu makalenin amacı; karın fıtığında yama kullanımına bağlı olarak gelişen enfeksiyonlara neden olan risk faktörlerini analiz etmektir.
DönemMayıs 2013
Gastroözofajiyal reflü hastalığı için uygulanan 180-derece laparoskopik anterior fundoplikasyon ve laparoskopik Nissen fundoplikasyonların karşılaştırıldığı tüm randomize klinik çalışmaların sistematik olarak incelenmesi
Etiketleraparoskopik Nissen fundoplikasyon, laparoskopik anterior fundoplikasyon, gastroözofajiyal reflü hastalığı, kanıta dayalı tıp, makale
AmaçBu çalışmada gastroözofajiyal reflü hastalığı için uygulanan 180-derece laparoskopik anterior fundoplikasyon ve laparoskopik Nissen fundoplikasyonların karşılaştırıldığı tüm randomize klinik çalışmaların sistematik olarak incelenmesi ve en yüksek kanıt seviyesine ulaşılması hedeflenmektedir.
DönemNisan 2011
Gebelik Sırasında Gastrointestinal Hastalıklar
Etiketlerkanıta dayalı tıp, makale, hemoroid, apendisit, barsak rezeksiyonu, divertikülit, Kolon Kanseri
AmaçBu modülün amacı; gebelik sırasında oluşsabilecek hastalıkları belirtmek ve tedavilerini incelemektir.
Gebelikte Şüpheli Apendisit Hastalarında Laparoskopik Yaklaşım ile Açık Apendektominin Güvenirliliği: Sistematik Derleme ve Meta-Analizi
Etiketlermakale, kanıta dayalı tıp, apendisit, meta-analiz
AmaçGebelikte Şüpheli Apendisit Hastalarında Laparoskopik Yaklaşım ile Açık Apendektominin Güvenirliliği: Sistematik Derleme ve Meta-Analizi
DönemEylül 2010
Hemoroidektomi cerrahisi sonrasında kanıta dayalı ağrı tedavisi
Etiketlerkanıta dayalı tıp, makale, hemitiroidektomi, hemoroidektomi , analjezikler
AmaçBu modülün amacı hemoroidektomi cerrahisi sonrasında kanıta dayalı ağrı tedavisinin yöntemlerini belirtmektir ve incelemektir.
DönemAralık 2009
İnguinal Herni Tamirinde Açık Mesh Teknikleri: Randomize Klinik Çalışmaların Meta-Analizi
Etiketlerherni rekürrensi, mesh, açık mesh, meta-analiz, makale, kanıta dayalı tıp, kronik ağrı, randomize çalışma, herni tamiri
AmaçBu rapor cerrahi süresi, işe dönüş zamanı, komplikasyonlar, kronik ağrı ve herni rekürrensi bağlamında inguinal herni tamirinde açık mesh tekniklerini değerlendirmeyi amaçlayan ve yayınlanmış verileri ele alan bir meta-analizdir.
DönemŞubat 2010 (1)
İnsizyonel / Ventral Hernide Laparoskopik Tamire Karşılık Açık Tamir: Meta-analiz
Etiketlerkanıta dayalı tıp, herni tamiri, makale
AmaçBu makalenin amacı meta-analizi bir araç olarak kullanarak cerrahi zamanı, hastanede toplam kalış süresi, perioperatif komplikasyonlar, postoperatif yara ağrısı ve rekürrens oranları bağlamında laparoskopik IVH tamirine karşılık açık IVH tamiri sonuçlarını karşılaştırmaktır.
DönemAralık 2010
Kanıta Dayalı Tıp Derlemesi: Mide kanseri tedavisinde lenfadenektominin genişliği
Etiketlerkanser, mide kanseri, mide ca, makale, cerrahi teknik, kanıta dayalı tıp
AmaçBu modülün amacı, kanserden ölümler arasında hala ikinci sırada yer alan mide kanseri hastalarının küratif tek tedavisinin cerrahi olduğunu belirtmek, en iyi sonucu almak üzere yapılan lenfadenektominin genişliğini tartışmaktır.
DönemEylül 2012 (2)
Kolesistektomi sırasında intraoperatif kolanjiografi kullanımı: Sistematik Derleme
Etiketlerkolesistektomi, intraoperatif kolanjiografi, makale, kanıta dayalı tıp, safra yolu hasarı
AmaçBu makalede; İntraoperatif kolanjiografinin, kolesistektomi sırasında kullanımı hakkında bilgi vermektir.
Kolorektal Kanserin Önlenmesinde Tarama Yöntemi Olarak Fleksibl Sigmoidoskopinin Önemi Sistematik Derleme ve Meta-analiz
Etiketlerkanıta dayalı tıp, makale, kolorektal cerrahide
AmaçBu sistematik derlemenin birincil amacı, fleksibl sigmoidoskopi?nin kolorektal kanserde mortalitenin azaltılmasında etkin bir tarama yöntemi olup olmadığını saptamaktır. İkincil amaçlar ise, fleksibl sigmoidoskopi?nin etkinliğini ölçmek ve ileri evre adenom, kolorektal kanser ve tarama sonrası kolorektal kanser insidans oranlarını saptamaktır.
Küresel Populasyonda Morbidite ve Mortaliteyi Azaltmak için Cerrahi Güvenlik Kontrol Listesi
Etiketlermakale, kanıta dayalı tıp
AmaçBu modülde Küresel Populasyonda Morbidite ve Mortaliteyi Azaltmak için Cerrahi Güvenlik Kontrol Listesi hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
DönemAralık 2011
Laparoskopik Kolesistektomide Profilaktik Antibiyotiğin Rolü Metaanaliz
Etiketlerkanıta dayalı tıp, makale, meta-analiz, antibiyotik, laparoskopi, laparoskopik kolesistektomi
AmaçBu modülün amacı; laparoskopik kolesistektomide profilaktik antibiyotiğin ne zaman kullanılıp kullanılmayacağı konusunda görüş bildirmek ve tartışmaktır.
DönemMayıs 2011
Meme Başı Koruyucu Mastektomi
Etiketlermeme başı, mastektomi , makale, kanıta dayalı tıp
AmaçSon 60 yıl içinde meme kanserinde cerrahi tedavi prensipleri büyük değişiklik göstermiştir. Bu modülün amacı; meme kanserinin tanı anında mevcut olan sistemik hastalığın göstergesi olduğu varsayımı ile birlikte lokal hastalığın cerrahi tedavisi daha konservatif hale geldiğini göstermektir.
DönemOcak 2013
Meme kanseri uygulamasında prognostik genomik testlerin kullanılabilirliği: IMPAKT 2012 Çalışma Grubu Konsensüs Bildirisi
Etiketlermeme kanseri, prognostik genomik testler, makale, kanıta dayalı tıp
AmaçMeme kanseri uygulamasında prognostik genomik testlerin kullanılabilirliği: IMPAKT 2012 Çalışma Grubu Konsensüs Bildirisi
DönemOcak 2014
Meme kanserli hastalarda uygulanan sentinel lenf bezi haritalamasında materyalin derin ve yüzeyel enjeksiyonu ile aksiller uyumun değerlendirilmesi – Sistematik derleme ve meta-analiz
Etiketlermakale, kanıta dayalı tıp, meme, sentinel lenf nodu, meme kanseri
AmaçBu çalışmada meme kanserli hastalarda uygulanan sentinel lenf bezi haritalamasında materyalin derin ve yüzeyel enjeksiyonu ile aksiller uyumun değerlendirilmesi hedeflenmektedir.
DönemOcak 2010
Meta-analiz-Kolorektal cerrahide standart, kısıtlı ve ilave sıvı uygulaması
Etiketlerkanıta dayalı tıp, makale, meta-analiz, kolorektal cerrahide , randomize çalışma
AmaçHenrik Kehlet 1990'ların sonunda perioperatif bakım kavramını ortaya attı. Daha sonra "cerrahi sonrası hızlı iyileşme" (ERAS - enhanced recovery after surgery) veya sadece "hızlı iyileşme" olarak adlandırılan bu yaklaşım, cerrahiyle ilişkili fiziksel ve psikolojik stresi azaltmayı amaçlıyordu. Bu yaklaşımın komplikasyonları azaltması ve sonuçta hastanede kalış süresini kısaltması arzu edilmektedir. Gerçekten de randomize kontrollü çalışmaların (RKÇ) sistematik incelemesi ve meta analizi kolon cerrahisinde ERAS programlarının güvenilir ve hastanede kalış süresinin kısalmasında etkin olduğunu ortaya koymuştur
Obezite ve gastrointestinal kanser
Etiketlergastrointestinal kanser, obezite, kanıta dayalı tıp, makale
AmaçGünümüzde yapılan calışmalar Obezite ile gastrointestinal kanser arasındaki güçlü ilişkiyi gösteren kanıtları ortaya çıkmaktadır. Bu inceleme, elde edilen kanıtları epidemiyolojik ve patofizyolojik perspektiften özetlemektedir. Bu derlemede Obezite ve kanser ilişkilisi, ayrıca mekanizmaları tanımlanmıştır.
Obstrüktif sarılık cerrahisi öncesinde biliyer drenajın güvenlik ve etkinliğini araştıran randomize klinik çalışmaların meta-analizi
Etiketlerkanıta dayalı tıp, makale
AmaçObstrüktif sarılık cerrahisi öncesinde biliyer drenajın güvenlik ve etkinliğini araştıran randomize klinik çalışmaların meta-analizi
Özofajiyal ve Gastrik Kanser Tedavisi İlkeleri
Etiketlerkanıta dayalı tıp, makale, gastrointestinal sistem
AmaçBu kılavuzun amacı; özofajiyal ve gastrik kanser tedavileri hakkında yol göstermektir.
DönemMart 2012
Pankreas kanserinde palyatif rezeksiyona karşı palyatif by-pass: Sistematik Derleme
Etiketlermortalite, pankreas, tümör, kanıta dayalı tıp, makale
AmaçPankreas kanseri kanserle ilişkili ölümlerin başta gelen sebeplerinden biridir. Pankreas kanseri hastalarının çoğu için palyatif onkolojik stratejiler tek tedavi seçeneğidir. Bu makalenin amacı; pankreas kanserinde palyatif rezeksiyona karşı palyatif by-pass hakkında sistemik bilgi vermektir.
DönemKasım 2011
Postoperatif ve Posttravma Hastalarda Mekanik Kompresyon ile Subkutan Heparin Tedavisinin Karşılaştırılması: Sistematik Derleme ve Metaanaliz
Etiketlerposttravmatik, postoperatif, kanıta dayalı tıp, makale, mekanik kompresyon , heparin, subkutan heparin
AmaçBu modülün amacı; postoperatif ve posttravma hastalarda mekanik kompresyon ile subkutan heparin tedavisinin karşılaştırılmasıdır.
DönemMart 2010
Postoperatif ve Posttravmatik Hastalarda Mekanik Kompresyona Karşılık Subkütan Heparin Tedavisi: Sistematik İnceleme ve Meta-analizi
Etiketlermeta-analiz, makale, kanıta dayalı tıp, postoperatif, posttravmatik
Amaç<p>Robert W.Eppsteiner, Jeniffer J.Shin, Jonas Johnson, Rob M. Van Dame</p> <p>Bu makalenin amacı postoperatif ve posttravmatik hastalarda mekanik kompresyona karşılık subkütan heparin tedavisini sistematik inceleme ve meta-analizi tartışmaktır.</p>
DönemMayıs 2010
Primer Hiperparatiroidi Operasyonu Sonrası Hangi Semptomda İyileşme Beklenebilir?
EtiketlerpHPT, hiperparatiroid, paratiroid bezi, kanıta dayalı tıp, makale
AmaçBu makalenin amacı, primer hiperparatiroidizmin (pHPT) tek tedavisinin, sorumlu paratiroid bezlerin operatif rezeksiyonu olduğu anlaşıldığından, hangi pHPT hastalarının paratiroidektomiden (PTx) klinik fayda sağlayacağına dair bilgi vermektir.
DönemŞubat 2010 (2)
Primer ve insizyonal abdominal duvar hernileri klasifikasyonu
Etiketlerherni tamiri, kanıta dayalı tıp, makale
AmaçBu modülün amacı Primer ve insizyonal abdominal duvar hernileri klasifikasyonu hakkında bilgi vermektir.
DönemHaziran 2012
Safra kesesi taşı ve şüpheli koledok taşlarında intraoperatif endoskopik sfinkterotomi ile preoperatif endoskopik sfinkterotominin karşılaştırılması Sistematik inceleme ve Meta-analiz
Etiketlersafra kesesi, koledok taşı, kolesistektomi, randomize çalışma, makale, kanıta dayalı tıp
AmaçBu makelenin amacı; intraoperatif endoskopik sfinkterotomi ile preoperatif endoskopik sfinkterotominin karşılaştırılması, sistemik incelemesi ve meta-analizinin yapılmasıdır
DönemKasım 2012
Stoma Kapatılma Yerinde İnsizyonel Herni İnsidansı Sistematik Derleme ve Meta-analiz
Etiketlermeta-analiz, herni tamiri, kanıta dayalı tıp, makale
AmaçBu makale ile stoma kapatılması sonrasında gelişen herni insidansını ve risk faktörlerinin saptanması hedeflenmiştir.
DönemAğustos 2010
Tek Başına Tiroidektomi ile Karşılaştırıldığında Santral Boyun Diseksiyonu ile Kombine Edilen Tiroidektominin Advers Etkilerinin Sistematik İncelemesi ve Meta-Analizi
Etiketlermeta-analiz, kanıta dayalı tıp, kanser, makale
AmaçCochrane İşbirliği Kütüphanesi ve PubMed elektronik veri tabanlarında (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) 26 Eylül 2008 tarihine kadar İngilizce dilinde yayınlanan makaleler taranmış, İki yetkili meta analize dahil olma veya meta analiz dışında bırakma açısından önceden belirlenmiş kriterleri kullanarak 289 özet incelenmiştir. Bu makalenin amacı meta-analiz sonuçlarını yorumlamaktır.
DönemMayıs 2012
Trokar Yeri Fıtıkları - Sistemik Derleme
Etiketlerfıtık, laparoskopi, derleme, kanıta dayalı tıp, makale
AmaçBu makalenin amacı trokar yeri fıtıkları hakkında bilgi ve örnekleri belirtmektir.
DönemEylül 2012
Yara Koruyucular Cerrahi Alan Enfeksiyonlarını Azaltır: Randomize Kontrollü Çalışmaların Meta-Analizi
Etiketlerenfeksiyon, makale, kanıta dayalı tıp, cerrahi yara, yara, yara koruyucu
AmaçYara koruyucuların gastrointestinal ve biliyer kanal cerrahisi sonrasında cerrahi alan enfeksiyonu (CAE) riskini azaltıp azaltmadığını değerlendirmek amacıyla randomize kontrollü çalışmaların (RKÇ) meta-analizi gerçekleştirilmiştir.